Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / MBL 531E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Mİmarlıkta Bilgisayar Programlama
İngilizce Computer Programming in Architecture
Dersin Kodu
MBL 531E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
- 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Sema Alaçam
Dersin Amaçları 1. Mimari tasarımda bilgisayar kullanımında ileriye dönük daha geniş kapsamlı uygulamalara temel oluşturabilecek nitelikte temel programlama kavramlarının ve mantığının öğretilmesi;
2. Mimarlık problemlerine dönük model ve teknikler kullanılarak algoritma kurma, program geliştirme ve bilgi işlemsel düşünme becerilerinin desteklenmesi.
Dersin Tanımı Bilgisayar programlamaya ilişkin temel bilgiler; Algoritma kurma ve geliştirme; Akış diyagramı yapıları; Yapılandırılmış programların genel yapısı ve program oluşturma süreci; Editör kullanma ve dosyalama; Yapılandırılmış bir programlama dilinde değişken ve veri tipleri, İşlemciler, ifadeler; Giriş-Çıkış deyimleri, Kontrol deyimleri, Döngü yapıları ve deyimleri, Alt Program deyimleri; Mimari formun bilgisayara tanımında kullanılan modeller, tanım teknikleri ve uygulamaları; Mimarlık problemlerine dönük algoritma geliştirme ve programalama uygulamaları; Mimarlık problemlerinin çözümünde kullanılabilecek benzetim modelleri geliştirme, algoritmalarını kurma ve programlama uygulamaları
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencileri aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinliklerini kazanırlar
1. Mimari tasarımda bilişim alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme;
2. Mimari tasarımda bilişim alanının ilişkili olduğu diğer disiplinlerle arasındaki etkileşimi kavrayabilme;
3. Mimari tasarımda bilişim alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerlerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme;
4. Mimari tasarımda bilişim alanı ile ilgili karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme;
5. Mimari tasarımda bilişim alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme;
6. Mimari tasarımda bilişim alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Terzidis, K. (2006). Algorithmic architecture. Routledge.
Carpo, M. (2011). The alphabet and the algorithm. MIT Press.
Shiffman, D. (2012). The nature of code. 2012.
Jabi, W. (2013). Parametric design for architecture. Hachette UK.
Johnson, J., & Vermillion, J. (2016). Digital Design Exercises for Architecture Students. Routledge.
Diğer Referanslar https://www.tutorialspoint.com/compile_java_online.php
https://openprocessing.org/
https://natureofcode.com/book/
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022