Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / RST 609E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Modern Mimarlık Mirasının Korunması
İngilizce Conser.of Modern Achite.Herit.
Dersin Kodu
RST 609E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Sakine Yıldız Salman
Dersin Amaçları Modern Mimarlık mirası olarak adlandırılan ve ülkemizde yaklaşık olarak 1925-1975 yılları arasına tarihlenen ve farklı alt dönem ve üsluplardan oluşan kültür varlıklarının belgelenmesi ve korunması, 1990’lardan başlayarak önce uluslararası daha sonra ulusal meslek platformlarında önem kazanmıştır. Bu alanda ileri düzeyde eğitim gören lisansüstü öğrencilere konuya ilişkin temel bilgilerin aktarılması ve tartışmaya açılması için dersin amaçları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
1. Modern Mimarlık kavramı ve alt dönemlerinin açıklanması
2. Modern Mimarlık mirasının korunmasında uluslararası ölçütlerin aktarılması
3. Modern Mimarlık mirasının korunmasında farklı müdahale yöntemlerinin örnek uygulamalar ile açıklanması,
4. Uygulamalara eleştirel bakabilme becerisi kazandırılması.
Dersin Tanımı Mimarlıkta Modernizm: kavramlar, kökenleri, üsluplar, mimari ve kentsel fiziksel çevreye etkisi; Modern Mimarlık ürünlerinin kültür varlığı olarak kabulü, tescil ölçütleri, korunmasına yönelik yaklaşımlar; müdahale yöntemleri.
Dersin Çıktıları (ii) Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme (bilgi).
(v) Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme (beceri).
(vi) Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma (beceri).
(x) Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme (Öğrenme Yetkinliği).
(xiii) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi’nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).
(xiv) Alanındaki bilimsel, teknolojik sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme (Alana Özgü Yetkinlik).
(xvi) Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme (Alana Özgü Yetkinlik).
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Prudon, T.H.M., (2008), Preservation of Modern Architecture, Wiley, U.S.A., (ISBN 978-0471662945).
Diğer Referanslar 20th Century Preservation of Cultural Heritage, (2006), N. Dushkina (ed.), Viva Star, Moscow, (ISBN 5748001225).
Anxious modernisms: experimentation in postwar architectural culture, (2000), S. Williams Goldhagen and R. Legault (eds), CCA, Montreal (ISBN 0262072084).
Assessing Values of Cultural Heritage, Research Report (2002), Getty Conservation Institute, U.S.A.
Back from Utopia – The Challange of the Modern Movement, (2002), H.-J. Henket and H. Heynen (eds), 010 Publishers, Rotterdam, (ISBN 9064504830).
Banham, R., (1980), Theory and Design in the First Machine Age, The MIT Press, USA.
Benjamin, W., (2007), Illuminations – Essays and Reflections, Schocken Books, New York.
Berkes, N.,. (1999), The Development of Secularism in Turkey, Routledge, U.S.A. [2004, Türkiye’de Çağdaşlaşma, 7. Baskı(Ekim), A. Kuyaş (ed.), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul].
Bozdoğan, S., (2002), Modernism and Nation Building, University of Washington Press, ABD.
The Challenge of Change. Dealing with the Legacy of the Modern Movement. Proceedings of the 10th International Docomomo Conference, (2008), W. Quist and B. Lemmens (eds), Amsterdam, IOS Press.
Cold War Modern Design 1945-1970, (2008), D. Crowley and J. Pavitt (eds), V&A Publishing, London, (ISBN 9781851775705).
Collins, P., (1998), Changing Ideals in Modern Architecture, 1750-1950, McGill-Queen’s University Press, Montreal, Quebec, (ISBN 0773517758).
Collins, P., (2004), Concrete: The Vision of a New Architecture, McGill-Queen’s University Press, Montreal, Quebec, (ISBN 978-0773525641).
Colquhoun, A., (2002), Modern Architecture, Oxford History of Art, UK.
Conservation of Modern Architecture, (2007), S. Macdonald, K. Normandin, B. Kindred (eds), Donhead, UK.
Curtis, W.J.R., (1996), Modern Architecture Since 1900, Phaidon, UK.
Economics of Conservation, Research Report (1999), Getty Conservation Institute, U.S.A.
Erder, C., (1986), Our Architectural Heritage – from Conciousness to Conservation, UNESCO
(ISBN 9231023632).
Feilden, B. M., (1994), Conservation of Historic Buildings, London: Butterworth-Heinemann.
Form and Function – A Source Book for the History of Architecture and Design, 1890-1939, (1975), T. & C. Benton, D. Sharp (eds), The Open University Press, London.
Frampton, K., (2001), Studies in Tectonic Culture: The Poetics of Construction in Nineteenth and Twentieth Century Architecture. MIT Press, Cambridge, Mass.
Frampton, K., (2001), Le Corbusier, Thames & Hudson World of Art, London, (ISBN 9780500203415).
Frampton, K., (2007), The Evolution of 20th Century Architecture – A Synoptic Account, Springer, China.
Frampton, K., (2007), Modern Architecture: A Critical History (World of Art), Thames & Hudson, London, Fourth edition.
Gropius, W., (1965/1984), The New Architecture and the Bauhaus, MIT Press, Cambridge, Mass., (ISBN 9780262570060).
Habermas, J., (1990), The Philosophical Discourse of Modernity – Twelve Lectures, F. G. Lawrence (trans.), MIT Press, Cambridge, Mass.
Heidegger, M., (1977), The Question Concerning Technology and Other Essays, W. Lovitt (trans.), Harper Perennial, New York, (ISBN 9780061319693).
Heynen, H., (1999), Architecture and Modernity: A Critique, MIT Press, Cambridge, Mass., (ISBN 9780262082648).
Hitchcock, H. R. ve Johnson, P., (1932), The International Style: Architecture Since 1922, W. W. Norton, New York.
Hitchcock, H. R., (1958/1987), Architecture: Nineteenth and Twentieth Centuries, Yale University Press, New Haven.
Identification and Documentation of Modern Heritage, (2003), R. van Oers and S. Haraguchi (eds), World Heritage Papers 5, UNESCO World Heritage Center, Paris.
Jokihlehto, J., (1999), A History of Architectural Conservation, Oxford : Butterworth-Heinemann (ISBN 0750637935).
Jokilehto, J. et al., (2008), The World Heritage List, What is OUV? Defining the Outstanding Universal Value of Cultural World Heritage Properties, Monuments and Sites XVI, ICOMOS, Berlin.
Le Corbusier, (2007), Toward an Architecture, J. Goodman (trans.), J.-L. Cohen (intro.), Getty Research Institute, U.S.A., (ISBN 9780892368228).
Modern Heritage Properties (19th and 20th centuries) on the World Heritage List, Bibliography, (2009), UNESCO-ICOMOS Documentation Center, October.
Modern Matters: Principles and Practice in Conserving Recent Architecture, (1996), S. Macdonald (ed.), Donhead, UK (ISBN 1873394233).
Modern Movement Heritage, (1998), A. Cunningham (ed.), E & FN Spon, London.
The Modern Movement and the World Heritage List, Advisory Report to ICOMOS composed by DOCOMOMO’s International Specialist Committee on Registers (1997), unpublished.
Nicolai, B., (1998), Moderne und Exil, Deutschsprachige Architekten in der Türkei 1925-1955, Verlag für Bauwesen, Berlin.
Preserving Post-War Heritage: The Care and Conservation of Mid-Twentieth-Century Architecture, (2001), S. Macdonald (ed), Donhead and English Heritage, UK, (ISBN 9781873394359).
Prudon, T.H.M., (2008), Preservation of Modern Architecture, Wiley, U.S.A., (ISBN 978-0471662945).
Riegl, A., (1982), “The Modern Cult of Monuments : Its Character and Its Origin”, Oppositions, no. 25 Fall, p. 21-51
Scully, V.J., (1974), Modern Architecture – The Architecture of Democracy, G. Braziller
Tafuri, M., (1979), Architecture and Utopia: Design and Capitalist Development, MIT Press, Cambridge, Mass.
Tafuri, M. And F. Dal Co, (1986), Modern Architecture, Electa/Rizzoli, (ISBN 9780847807611).
Tanju, B. (ed.), (2007), Tereddüd ve Tekerrür, Mimarlık ve Kent Üzerine Metinler: 1873-1960, Akın Nalça Kitapları, İstanbul.
Tanyeli, U., (2004), İstanbul 1900-2000: Konutu ve Modernleşmeyi Metropolden Okumak, Akın Nalça Kitapları, İstanbul, (ISBN 9789759205911).
Tanyeli, U., (2007), Mimarlığın Aktörleri, Türkiye 1900-2000, Garanti Galeri, İstanbul, (ISBN 9789944551847).
Tournikiotis, P., (1999), The Historiography of Modern Architecture, The MIT Press, USA.
Values and Heritage Conservation, Research Report, (2000), E. Avrami, R. Mason, M. de la Torre, Getty Conservation Institute, U.S.A.
Van Nelle – Monument in Progress, (2005), A.M. Backer, D. Camp, M. Dicke (eds), Uitgeverij De Hef Publishers, Rotterdam, (ISBN 9069060388).
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021