Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / HSK 696 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Bilimsel Araş.,Etik ve Seminer
İngilizce Scientific Research, Ethics and Seminar
Dersin Kodu
HSK 696 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
- 2 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Necati Erdem Ünal
Dersin Amaçları 1) Başarılı sunum tekniklerinin incelenmesi.
2) Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
Dersin Tanımı Seminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci sunumları, tez çalışmaları kapsamında da olabilir. Derste başarılı sunum yapabilmek için dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında da bilgi verilmektedir.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler:
1. Teknik veya teknik olmayan konularda sunum hazırlama becerisine sahip olma.
2. Sunum yaparken sözel/vokal/görsel olarak dinleyiciye hitap etmeyi öğrenme.
3. Sunum esnasında iletişimin önemini kavrama.
4. Topluluk önünde rahat konuşma becerisine sahip olma.
Önkoşullar Yönetmelik MADDE 54 (d) : Öğrenciler seminer dersine en erken, öğrenimlerinin ikinci yarıyılında kayıt yaptırabilirler
Gereken Olanaklar (Değişik: Üniversite Senatosu 31/10/2019 - 713 ) Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer dersi
MADDE 54- (Değişik: Üniversite Senatosu 31/10/2019 - 713 ) Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer dersindeki seminerler, öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından atanan ders koordinatörü bir yarıyıl boyunca haftada bir kez yapılan seminer dersinin yürütülmesinden sorumludur.
a) Bu ders kredisiz olup, güz ve/veya bahar yarıyıllarında haftada iki saat (2+0) olarak düzenlenir.
b) (Değişik: Üniversite Senatosu 31/10/2019 - 713 ) Dersin içeriği; bilimsel araştırma yapma, makale yazma teknikleri ve bu konularla ilgili etik ilkeler ile derse devam eden öğrencilerin tez konuları veya kendi alanları hakkındaki yapacakları sunumları kapsar. Ders koordinatörü, belirtilen konularda bilgi aktarmak üzere gerek olması halinde çağrılı konuşmacıların daveti ile öğrencilerin yapacağı sunumların organizasyon ve takibinden sorumludur.
c) (Değişik: Üniversite Senatosu 31/10/2019 - 713 ) Her öğrenci Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer dersine kayıt olmalı ve en az bir sunum yapmalıdır. Ders koordinatörü öğrencileri devam bakımından değerlendirir.
d) (Değişik: Üniversite Senatosu 31/10/2019 - 713 ) Öğrenciler Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer dersine en erken, öğrenimlerinin ikinci yarıyılında kayıt yaptırabilirler.
Diğer
Ders Kitabı 1) Andrwe Bradbury, Çeviri: H.Elçi, "Başarılı Sunum Teknikleri", Kaizen Yayıncılık, Ekim 2006.
2) Robert M. Woelfle, "A New Guide For Better Technical Presentation", U.S., IEEE Publications, 1992.
3) Trochim, W.M.K., Research Methods Knowledge Base. Cornell University, 2001.
Diğer Referanslar 1) Chivers, Barbara Shoolbred, Michael, Student's guide to presentations, Sage Publications, Incorporated, 2007.
2) Solomon, M., O’Rourke, J., Canavor, N. and Meirowitz, C., The Truth About Perfecting Your Presentation Skills. FTPress Delivers, Upper Saddle River, NJ.,2011.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024