Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / PEM 601 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Peyzaj Tasarımında İklim ve Enerji Etkileri
İngilizce The Effects of Climate and Energy on Landscape Design
Dersin Kodu
PEM 601 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 - - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Fatma Ayçim Türer Başkaya
Dersin Amaçları 1. Peyzaj tasarımında enerji etkinliği ve iklim konforu ile ilgili faktörleri tanıtmak
2. Peyzaj tasarımında enerji etkinliği ve iklim konforunun artırılması ile ilgili tasarım bileşenlerini ve inovasyonları tanıtmak
3.Küreselleşme ve küresel ısınmanın yaşam alanlarına etkisi konusunda bilinç oluşturmak,
Dersin Tanımı İklim, enerji ve enerji kaynakları; İklimsel verilerin (Güneş ışınımı, rüzgar, hava sıcaklığı, hava nemi vb.) etkinliklerinin değişimine neden olabilecek doğal ve yapay çevre faktörleri; Peyzaj elemanları ile mikro-klima arasındaki etkileşim; Peyzaj elemanlarını biyoklimatik konforlu bir çevre tasarımında tasar parametresi olarak belirleme; Yenilenebilir enerji kaynaklarının peyzaj tasarımında kullanımı; Peyzaj tasarımında enerji ağları oluşturmanın mekansal boyutları; Enerji etkin peyzaj tasarımında bitkilerin rolü ve kullanımı; Enerji etkin peyzaj tasarımı bileşenleri (materyaller, donatılar); Çatı bahçeleri ve dikey bahçeler; Yeşil sertifikalarda peyzaj tasarımının rolü; Kentsel peyzajlar ve yağmur suyu yönetimi, Peyzajda enerji ve mikroklima bileşenlerinin yönetimi; Dünyadan ve ülkemizden örnekler
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencileri aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinliklerini kazanırlar

1.İklim dinamikleri, enerji ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı konularına hakimdir
2.Peyzaj tasarımının mikro klima oluşturma ve yaşam konforunu artırmadaki rolünü anlar
3.Yenilenebilir enerji kaynaklarını tasarımına entegre edebilir
4.İklim konforu ve enerji etkinliği konusunda en son yaklaşımlar ve teknolojiye hakimdir
5.İklim ve enerji ilişkileri açısından bir peyzajın nasıl yönetileceğini bilir
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021