Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / BLG 609E / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 Von Neumann darboğazı: Geleneksel hesaplama kuramında makine öğrenmesine karşın nöromorfik hesaplama
Doğada nöromorfik bilişsel sistemler: Beyin konektomu ve sinir modellerine giriş
Nöromorfik sistem modelleme ve hesaplama için matemtiksel yöntemler-1.kısım: Gerçek zamanlı evrişim, Kullback-Liebler Entropisi ve stokastik modellemeye giriş
Nöromorfik sistem modelleme ve hesaplama için matematiksel yöntemler-2.kısım: Dalgacık Dönüşümü (DWT) ve uygulama örnekleri
Nöromorfik sistem modelleme ve hesaplama için matematiksel yöntemler-3.kısım: Süzme, gürültü modelleri, frekans uzayında analiz ve Hilbert Dönüşümü
Evrişim ve entropiye dayalı enformasyon kodlama ve kortikal ağ yapılandırması
Nöromorfik sistemlerde bağlam farkındalığı, durum farkındalığı ve muhakeme
Nöromorfik sistemlerde motor korteks ile fiziksel çevre etkileşimi ve yapay motor korteks örnekleri
Sinir hücresi modelleri ve beyin sisteminde iğnecikli sinir ağları (SNN)
İğnecikli sinir ağlarında (SNN) makine öğrenmesi ve hesaplama
İğnecikli sinir ağlarının makine öğrenmesi için gerçekleme örnekleri
Nöromorfik sistemlerde güncel fiziksel gerçekleme yöntemleri (memristörler, biyomimetik ağlar vb.) ve yapay zeka uygulamaları
Dönem proje sunum ve değerlendirmeleri 1.grup nöromorfik sistemlerde hesaplama / makine öğrenmesi
Dönem proje sunum ve değerlendirmeleri 2.grup nöromorfik sistem gerçeklemeleri / analiz
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023