Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / RST 509 - Koruma Kuramı
 

RST 509 - Koruma Kuramı

Dersin Amaçları

Koruma alanındaki farklı kuramsal yaklaşımları karşılaştırmalı olarak irdelemek

Kuramsal yaklaşımların restorasyon uygulamalarındaki yansımalarını anlamak

Mimari korumanın yasal ve yönetsel çerçevesini kavramak

Dersin Tanımı

Tarihi çevre ve anıt korumanın tarihsel evrimi; endüstri devrimi sonrası ilk duyarlılıklar ve 19. yüzyıl sonu koruma yaklaşımlarını temsil eden uzmanlar; konservasyon ve stilistik rekompozisyon; onarım adına yıkım ve anti restorasyon kuramı; 20. yüzyıl başı koruma kuramı, analitik yaklaşım; belgeleme ve malzeme; strüktür analizlerinin önemi; 20. yüzyılın ilk yarısındaki kabuller, toplantıların sonuç bildirgeleri ve Venedik Tüzüğü; Amsterdam Bildirgesi ve kentsel sit koruma ilkeleri; koruma alanında faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlar ve UNESCO Dünya Mirası Listesi; Lozan Tüzüğü ve arkeolojik korumanın ilkeleri; 20. yüzyılın sonunda ortaya çıkan yeni kavramlar; değişen koruma ölçütleri ve mimari korumada otantiklik; Türkiye’de korumanın yasal ve yönetsel gelişimi.

Koordinatörleri
Yegan Kahya Sayar
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022