Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / UMT 522E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Endüstriyel Elektrokimyasal Teknolojiler
İngilizce Industrial Electrochemical Technologies
Dersin Kodu
UMT 522E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
2 2 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Güldem Kartal Şireli
Dersin Amaçları 1. Elektrokimyasal kavramların endüstriyel uygulamalardaki öneminin pekiştirilmesi ve tesis/sistem dizaynında dikkat edilmesi gereken parametrelerin tekno-ekonomik olarak irdelenmesi
2. Elektrolitik metal ve metal tuzlarının üretim prosesleri, çevresel uygulamaları (yüksek sıcaklık metallerinin ve alaşımların üretimi, atık sulardan metal geri kazanımı, elektrodiyaliz, flokülasyon, koagülasyon, vb) ve modern teknolojik gelişmelerin öğrenilmesi
3. Ergimiş tuz sistemleri ve hücre dizaynlarındaki parametrelerin farklı sektörlerdeki örnekler ile irdelenmesi
4. Elektrokimyasal işleme/şekillendirme tekniklerinin prensipleri ve uygulamalarının öğrenilmesi
5. Enerji sektöründe elektrokimyasal uygulamaların teknolojik beklentiler ve gelişmeler ile öğrenilmesi
Dersin Tanımı Elektrokimyasal hücreler, malzeme seçim kriterleri, tesis/sistem dizaynındaki parametreler tekno-ekonomik yaklaşımlarla irdelenecektir. Sulu ve ergimiş tuz sistemleri ile metal ve alaşım üretim prosesleri ve endüstriyel uygulamaların yanı sıra, malzemelerin elektrokimyasal şekillendirilmesi, bileşik sentezleri ve elektrokimyasal sistemlerin çevre ve enerji uygulamaları ele alınacaktır.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci;
1. Elektrokimyasal kavramların endüstriyel uygulamalardaki önemini ve bu uygulamalar kapsamında temel bilimden hareketle yaklaşım yapmayı öğrenebilecektir.
2. Elektrokimyasal hücre dizaynında malzeme seçim kriterlerini ve tesis/sistem dizaynında dikkat edilmesi gereken konuların tekno-ekonomik açıdan irdelenmesini öğrenebilecektir.
3. Yüksek sıcaklık metallerinin ve alaşımların elektrolitik üretim proseslerini temel prensipleri ile öğrenebilecektir.
4. Ergimiş tuz sistemler ile metal/alaşım üretimlerini ve yüzey modifikasyon tekniklerini öğrenebilecektir.
5. Elektrokimyasal işleme/şekillendirme tekniklerinin prensipleri ve uygulamalarını öğrenebilecektir.
6. Elektrokimyasal proseslerin çevresel uygulamalarını (atık sulardan metal geri kazanımı, elektrodiyaliz, flokülasyon, koagülasyon) öğrenebilecek
7. Bileşiklerin elektrokimyasal tekniklerle üretimini modern teknolojik gelişmeler ile birlikte öğrenebilecektir.
8. Elektrokimyanın enerji sektöründeki uygulamalarını öğrenebilecektir.
Önkoşullar yok
Gereken Olanaklar yok
Diğer .
Ders Kitabı 1. Derek Pletcher and Frank C. Walsh “Industrial Electrochemistry” 2nd ed. Blackie Academic & Professional, Chapman & Hall, Glasgow, UK 1993.
2. Gerhard Kreysa, Ken-ichiro Ota, Robert F. Savinell, “Encyclopedia of Applied Electrochemistry”, Springer, New York, 2014.
3. F. Goodridge and K. Scott “Electrochemical Process Engineering, A guide to Design of Electrolytic Plant” Plenum Press, New York 1995.
4. Jan B. Talbot, James M. Fenton, Brian E. Conway, B.V. Tilak, “Fundamentals of electrochemical process design: a tutorial and Anodic processes: Fundamental and applied aspects” The electrochemical Society, Pennington New Jersy 1995.
5. Frederic Lantelme and Henri Groult “Molten Salts Chemisrty”, Elsevier, USA, 2013.
Diğer Referanslar 1. Derek Pletcher and Frank C. Walsh “Industrial Electrochemistry” 2nd ed. Blackie Academic & Professional, Chapman & Hall, Glasgow, UK 1993.
2. Gerhard Kreysa, Ken-ichiro Ota, Robert F. Savinell, “Encyclopedia of Applied Electrochemistry”, Springer, New York, 2014.
3. F. Goodridge and K. Scott “Electrochemical Process Engineering, A guide to Design of Electrolytic Plant” Plenum Press, New York 1995.
4. Jan B. Talbot, James M. Fenton, Brian E. Conway, B.V. Tilak, “Fundamentals of electrochemical process design: a tutorial and Anodic processes: Fundamental and applied aspects” The electrochemical Society, Pennington New Jersy 1995.
5. Frederic Lantelme and Henri Groult “Molten Salts Chemisrty”, Elsevier, USA, 2013.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022