Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / YAP 617E - Betonarme Elemanların Doğrusal Olmayan Davranışı
 

YAP 617E - Betonarme Elemanların Doğrusal Olmayan Davranışı

Dersin Amaçları

1) Betonarme kesit, yapı elemanı ve yapıların doğrusal olmayan davranışları konusunda derin bilgi edinilmesi.
2) Betonarme kesit, yapı elemanı ve yapıların doğrusal olmayan davranışlarının teorik olarak modellenmesi konusunda bilgi edinilmesi.
3) Betonarme davranışı üzerine gerçekleştirilen deneysel çalışmaların konusunda bilgi edinilmesi.
4) Takım çalışması ile öğrencilerin ekip olarak araştırma yapma istek ve yeteneklerinin arttırılması.
5) Bilgisayar programlarının hazırlanması, mevcut bilgisayar programlarının kullanılması ve çalışmaların yazılı ve sözlü olarak sunulmaları ile öğrencilere bilgisayar kullanım yetenekleri ile yazılı ve sözlü sunuş becerisi kazandırılması.

Dersin Tanımı

Malzeme özellikleri. Aderans, kenetlenme, sıyrılma modelleri. Eğilme etkileri altında davranışı. Lif yaklaşımı. Süneklik ve şekildeğiştirebilme yeteneği. Sargılı beton. Plastik mafsal mekanizması. Hasar. Tekrarlı yükler. Deprem etkileri altında davranış. Kesme etkileri altında davranış. Kesme ve eğilme etkilerinin etkileşimi. Kolon-kiriş birleşim bölgeleri. Birleşimlerde kesme dayanımı. Birleşimde kenetlenme ve kiriş donatısı sıyrılması. Öngerilmeli beton. Kullanılabilirlik. Sehim ve çatlak kontrolü. Uzun süreli etkiler.

Koordinatörleri
Alper İlki
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022