Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / JEO 696 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer
İngilizce Scientific Research, Ethics and Seminar
Dersin Kodu
JEO 696 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
- 2 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Yüksel Örgün Tutay
Dersin Amaçları Evrensel etik ilkeleri ve değerleri temelinde "Bilimsel araştırma" kavramını tanımlamak, bilimsel araştırmanın temel ilkelerini belirlemek ve bu ilkeler kapsamında bilimsel araştırmaların etik ilkeler kapsamında yapılmasının toplumsal faydalarını vurgulamak. Küresel bilinç ve kariyer sorgulanması yeteneğinin kazandırmak. Toplumsal faydayı gözetip ve etik ilkelere uyarak bir bilimsel çalışmayı tamamlayıp, bunu yazılı ve sözel sunma becerisi kazandırmak.
Dersin Tanımı Etik sözcüğünün kökeni, anlamı, tarihsel gelişimi; Etik Teorileri ve Etik Türleri, Etiğin evrensel ve bireysel özgürlük boyutunu; Bilimsel araştırmada etik ilkelerin önemi tartışmak, bilimsel araştırmalarda mesleki sorumluluğa dikkat çekmek ve bunun toplumsal fayda/zarar boyutunu etik değerler kapsamında tartışmak. Bilimsel araştırmalarda etik kuraların çiğnenmesinin sonuçlarını pratik uygulamalar ile tartışılması.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci aşağıdaki becerileri kazanır
I. Etik kavramlarını tanımlama, etiğin evrensel ve bireysel boyutunu anlama ve yorumlama
II. Bilimsel araştırmanın ilkelerini belirleme
III. Bilimsel çalışmalarda etik karar verme süreçlerini tanıma ve bununu toplumsal faydasını değerlendirebilme
IV. Bilimsel çalışmalarda mesleki sorumluluğu kavrama ve değerlendirme
V. Bilimsel bir çalışmayı etik ilkeler kapsamında planlayıp, tamamlayarak yazılı ve sözlü sunma becerisi kazanmak
Önkoşullar Yok
Gereken Olanaklar İTÜ Kütüphanesi ve internet
Diğer
Ders Kitabı Yok
Diğer Referanslar İTÜ Kütüphanesinde bulunan İngilizce ve Türkçe dergiler
İngilizce ve Türkce kitaplar
Ulusal ve uluslararası sempozyumların bildiri kitapları
Veri tabanlarından ulaşılabilecek bilimsel makaleler
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023