Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / MAT 696E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Bliimsel araştırma, etik ve seminer
İngilizce Scien.Rese., Ethic&Seminar
Dersin Kodu
MAT 696E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
2 - - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Saadet Seher Özer
Dersin Amaçları • 1. Bilimin tanımı ve bilimsel araştırma yöntemlerinin öğrenilmesi
• 2. Bilimsel metodoloji, araştırma tasarımı ve veri toplama yöntemlerinin öğrenilmesi
• 3. Bilimsel yayın çeşitlerinin (tez, makale, rapor vb.) öğrenilmesi
• 4. Bilimsel araştırma ve yayında uyulması gereken etik ilkelerin öğrenilmesi
• 5. Başarılı sunum tekniklerinin değerlendirilmesi, alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
Dersin Tanımı bilmsel araştırma, etik ve seminer
Dersin Çıktıları • 1. Bilimin, bilimsel bilginin ve bilimin tarihsel gelişiminin ne olduğunu kavramış olma
• 2. Bilimsel araştırma yöntemlerini anlamış ve uygulayabilecek olma
• 3. Literatür taraması ve analizi yapabilmek
• 4. Bilimsel yayın çeşitlerinin neler olduğunu ve temel özelliklerini öğrenmiş olma
• 5. Bilimsel çalışmada takip edilmesi gereken etik kuralları kavramış ve içselleştirmiş olmak
• 6. Teknik veya teknik olmayan konularda sunum hazırlama becerisine sahip olma
• 7. Sunum yaparken sözel/vokal/görsel olarak dinleyiciye hitap etmeyi öğrenmiş olma
• 8. Sunum esnasında iletişimin önemini kavrama, topluluk önünde rahat konuşma becerisine sahip olma
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022