Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / JEO 579 - Tektonik ve Sedimanter Havzalar
 

JEO 579 - Tektonik ve Sedimanter Havzalar

Dersin Amaçları

-Çökel havzaların levha tektoniği kuramı çerçevesinde incelenmesi
-Güncel çökel havza örneklerinin tanınması
-Güncel örneklerden yola çıkarak stratigrafik sütundaki havzaların tanınması ve tektono-stratigrafik evrimlerinin yorumlanması
-Havzaların hidrokarbon potansiyellerinin tartışılması

Dersin Tanımı

Dersin ana başlıkları şunlardır: Havza sınıflaması, Havza oluşumunu ve gelişimini kontrol eden faktörler, Levha sınırı çeşitleri, rift, kıta yükselimi ve terası, kıtasal set, kıta içi havza, kıtasal platform, aktif okyanus, okyanusal ada, asismik sırt ve plato, duraylı okyanus, hendek, hendek-yamaç havzası, yay-önü havzası, yay-içi havza, yay-ardı havza, retroark önülke havza, kalıntı okyanus, kenar önülke havzası, domuz sırtı havza, dağ arası havza, yanal atım sistemleri, transtansiyonel havza, transpresyonel havza, transrotasyonel havza, kıta içi bükülme havzası, alakojen, impaktojen ve halef havzalar

Koordinatörleri
Gülsen Uçarkuş
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023