Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / JEO 579 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Tektonik ve Sedimanter Havzalar
İngilizce Tectonics and Sedimentary Basins
Dersin Kodu
JEO 579 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Gülsen Uçarkuş
Dersin Amaçları -Çökel havzaların levha tektoniği kuramı çerçevesinde incelenmesi
-Güncel çökel havza örneklerinin tanınması
-Güncel örneklerden yola çıkarak stratigrafik sütundaki havzaların tanınması ve tektono-stratigrafik evrimlerinin yorumlanması
-Havzaların hidrokarbon potansiyellerinin tartışılması
Dersin Tanımı Dersin ana başlıkları şunlardır: Havza sınıflaması, Havza oluşumunu ve gelişimini kontrol eden faktörler, Levha sınırı çeşitleri, rift, kıta yükselimi ve terası, kıtasal set, kıta içi havza, kıtasal platform, aktif okyanus, okyanusal ada, asismik sırt ve plato, duraylı okyanus, hendek, hendek-yamaç havzası, yay-önü havzası, yay-içi havza, yay-ardı havza, retroark önülke havza, kalıntı okyanus, kenar önülke havzası, domuz sırtı havza, dağ arası havza, yanal atım sistemleri, transtansiyonel havza, transpresyonel havza, transrotasyonel havza, kıta içi bükülme havzası, alakojen, impaktojen ve halef havzalar
Dersin Çıktıları Havzaların levha tektoniğine göre oluşumu
Günümüzdeki farklı tektonik konumlarda gelişmiş olan havzaların tanınması
Havzanın tektonik gelişimi ile stratigrafik gelişimi arasındaki ilişki
Havzaların stratigrafik sütuna indirgenişi
Stratigrafik sütundaki havzaların tanınması ve tektono-stratigrafik gelişimlerinin yorumlanması
Yeryüzündeki yanal ve düşey hareketler ve sonuçları
Deniz düzeyi değişimleri
Sedimenter havzaların petrol potansiyeli
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Tectonics of Sedimentary Basins: Recent Advances
Editor(s): Cathy Busby Antonio Azor
First published:30 December 2011
Print ISBN:9781405194655 |Online ISBN:9781444347166 |DOI:10.1002/9781444347166
Copyright © 2012 Blackwell Publishing Ltd
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024