Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / KMM 612E - Kimya Mühendisliğinde İleri KütleTransferi
 

KMM 612E - Kimya Mühendisliğinde İleri KütleTransferi

Dersin Amaçları

1. Kütle aktarımı olaylarının makroskopik ve mikroskopik düzeyde analizini gerçekleştirmek
2. İkili veya çoklu sistemlerde gaz, sıvı ve katı haller durumunda difüzyon katsayısının belirlenmesi
3. Yatışkın durumda homojen ve heterojen reaksiyon içeren kütle aktarımı problemlerinin çözümü
4. Yatışkın olmayan durumlarda kütle aktarımı modellenmesi ve taşınımın kısmı diferansiyel denklemlerinin çözümünü yapabilmek
5. Konvektif durumda kütle aktarımı kavramlarının öğretilmesi

Dersin Tanımı

Kimya Mühendisliğinde İleri KütleTransferi dersi kimyasal sistemlerde oluşan kütle aktarımı olayları hakkında dersin öğrencilerine ileri derece bilgi donanımı sağlar. Dersin ana vurgusu kütle transferinin fiziksel kavramlarının dikkatli ve ön-kabullerle sıkılaştırılmış biçimde gerekli akı tanımları kullanarak kütle korunum yasasına uygulanması üzerinedir. Taşınım olayları dersinde kullanılacak kavramların ve yasaların dili özünde matematiktir.

İkili ve çoklu kimyasal sistemlerde taşınım olayları, difüzyon olayı ve difüzyon katsayısı yoluyla anlatılacaktır ve taşınım için sınır koşullar tanıtılacaktır. Moleküler kütle taşınımı tanımlanması ve bunun enerji ve momentum taşınımlarıyla ilişkilendirilmesi incelenecektir. Kütle taşınımı matematiksel modellemesi, yatışkın durumda tek yönlü difüzyon ile başlayıp, çok yönlü taşınım ve yatışkan olmayan durumlarda taşınımın modellenmesi ve oluşan model diferansiyel denklemlerin sınır ve başlangıç koşullarıyla çözümü dersin ana yapısını oluşturacaktır. Yığın akışla oluşan konvektif taşınım olaylarının sınır-tabaka teorisi ve kütle transfer katsayısı kavramlarının tanıtılması ve modellenmesi incelenecektir.

Koordinatörleri
Melek Mümine Erol Taygun
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024