Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / MTS 534 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Mimari Anlatılar
İngilizce Architectural Narratives
Dersin Kodu
MTS 534 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Funda Uz
Dersin Amaçları 1. Mimarlığı hem çoklu bir anlatı dünyasının (coğrafya, tarih, sanat vb. gibi söylemler) parçası olarak hem de birçok kişisel ve kolektif anlatıların kaynağı ve çoğaltması olan (ekonomik, psikolojik, ideolojik faktörler gibi) bir dizi eylem olarak tanıtmak
2. Mimarlığı, ürettiği ve onu üreten mimarlık tarihi, kuramı, üretimi, kullanımı ve temsili gibi bir dizi pratik olarak düşünmek
3. Öğrencilerin sanatta, edebiyata mimarlıkla ilişki kuran farklı disiplinlerin arakesitinde ürettikleri işlerle farklı mimarlık etkinlikleri bağlamında bireysel bakış açıları geliştirmelerini sağlamak
Dersin Tanımı Anlatı ve Yazınsal Mekan, Anlatının Zihinsel Araçları, Bellek - Anlatı – Nostalji, Mekan/Yer-Yerleştirme- Mimarlıkta Eleştirel Düşünce, Popüler Kültür ve Gündelik Hayatın Envanteri, Mimarlıkta Söylem Analizi, Metinlerarasılık, Mimarlıkta Temsil: Çeviri-Yeniden Üretim-Taklit-Anlatı.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencileri aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinliklerini
kazanırlar
1. Mimarlığı farklı anlatılarla kavrama,
2. Mekanın temsilinde yazınsal yöntemleri kullanabilme
3. Disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme
4. Yaratıcı ve eleştirel düşünme ile yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar Boym S. (2009), Nostaljinin Geleceği, Metis Yayınları • De Certau, M.(2008), Gündelik Hayatın Keşfi, Dost Yayınları• Nora P. (2006), çev. Mehmet Emin Özcan, Hafıza Mekanları, Dost Yayınları • Crysler G. (2003), Writing Spaces, Discourses of Architecture, Urbanism, and the Built Environment, 1960-2000, Routledge,• Markus T.A. and Cameron D. (2002), The Words Between the Spaces, Buildins and Language , Routledge.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022