Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / CBM 514 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Çevre Sis.Koku ve Emisyon Kont
İngilizce Odor and VOC Control in the Environmental Systems
Dersin Kodu
CBM 514 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Kadir Alp
Dersin Amaçları Bu derste aşağıdaki konuların öğrenilmesi amaçlanmaktadır:
1. Koku ve VOC kaynaklı Kirlenmenin temel bilgilerinin verilmesi, global etkilerinin anlaşılması ve çevre mühendisliği alanları ile ilişkinin oluşturulması
2. Koku ve VOC emisyonlarının kaynakta ve alıcı ortamda ölçülerek belirlenmesi, hava kalitesi yönetiminin planlanması yasal düzenlemeler, ve etkileri hakkında bilgi sahibi olmasının sağlanması
3. Çevre sistemlerinde koku ve VOC kirliliğinin oluşumu ve kontrolüne yönelik temel mühendislik ve yönetim esaslarının kavratılması ve çevre sistemlerinin dizaynında dikkate alınmasının sağlanması
Dersin Tanımı Genel Bakış, Koku ve VOC ile ilgili tanımlar, Kaynakta Ve Çevre Havasında Ölçüm Teknikleri, Analitik Koku Ölçüm Yöntemleri, Toksik hava kirleticiler, Çevresel sistemler(atıksu toplama sistemleri, atıksu arıtma tesisleri, çamur çürütme ve kurutma tesisleri, atık yakma tesisleri, gazlaştırma tesisleri, katı atık ve zararlı atık depolama tesisleri, kompost tesisleri) de koku ve VOC oluşumu ve emisyonu. Koku rahatsızlığı ve toplum üzerindeki etkisi.Koku emisyonlarının azaltılması. Atıksu arıtma sistemlerinde koku kontrolü.Biyolojik koku kontrolü, Fizikokimyasal koku kontrolü, Koku modellemesi, Koku ile ilgili yasal düzenlemeler.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021