Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / GEO 213 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Konum Bel. Yönt. ve Sist.
İngilizce Positioning Method and Systems
Dersin Kodu
GEO 213 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 3
2 1 2 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Mahmut Oğuz Selbesoğlu
Dersin Amaçları Bu dersin amacı öğrencilerin,
- GNSS genel hatları ile anlaması (GPS, Galileo, GLONASS nedir, Uzay-Kontrol-Kullanıcı bölümleri, Alıcı ve Anten tipleri)
- GNSS temel bileşenleri (Koordinat sistemi, Datumu, Yörünge, Sinyal, Zaman, Atmosfer, İyonosfer vb.)
- GNSS temel teorisi (Tamsayı belirsizliği, ikili ve üçlü farklar, Cycle Slip belirleme, Kestirme hesapları vb) ve konum belirleme (Mutlak-PDOP ve GDOP vb bilgilerin anlaşılması ve Rölatif-Statik, Kinematik ve Gerçek zamanlı Kinematik (RTK, DGPS ve CORS))
- GNSS etkileyen hata kaynakları ve giderilmesi, Presizyon ve Doğruluk
- GNSS ile ölçmeler (Konum ve Yükseklik, C1, C2 ve C3 vb.)
- GNSS verilerinin değerlendirilmesi
- GNSS dışında var olan uydu-uzay bazlı yöntem ve sistemler (VLBI, SLR, LLR, DORIS vb) bilgi ve becerilerinin Geomatik Mühendisliği çalışmaları açısından kazandırılmasını sağlayacaktır.
Dersin Tanımı GNSS (Küresel konumlama sistemleri) kullanılarak nokta konumlarının üretilmesi ile ilgili ölçme ve hesapların ulusal (Yönetmelikler, TSE ve Yönergeler) ve uluslararası (ISO, AB Normları ve Direktifleri) standartlara uygun olarak yapılmasını konu edinmiş bir derstir.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
1 Uydu bazlı ölçme yöntemlerini tanımlar ve konum ve yükseklik belirleme için beceriyle kullanır
2 GNSS ile konum belirleme yöntemlerini anlar, temel bileşenlerini hesaplar ve kalite bilgisiyle birlikte üretim yapar
3 GNSS ile konum belirleme yöntemlerini kalitesine (doğruluk, presizyon) ve maliyetine (optimize ederek) göre derecelendirir
4 GNSS ile yüksekliğe ilişkin ham ölçme verisini sayısal olarak yönetmeliklere uygun olarak üretir
5 GNSS ile yükseklik belirleme yöntemlerini içselleştirir ve kalite bilgisiyle birlikte üretim yapar
6 GNSS ile yükseklik belirleme yöntemlerini kalitesine (doğruluk, presizyon) ve maliyetine (optimize ederek) göre derecelendirir
7 Arazide Üretim Süreçlerini organize eder (Alet Seçimi, Ölçme Yöntemi Seçimi, Değerlendirme Yöntemi Seçimi, Sonuçların Raporlanması ve Sunumu)
8 Ulusal ve Uluslararası standartlarına (BÖHHBÜY’ye ve ISOTC211) uygun üretimler (GNSS ile koordinat, konum hataları vb. ) için uygun veri platformunu seçer
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı ? Muzaffer Kahveci, Ferruh Yıldız, "GPS/GNSS uydularla konum belirleme sistemleri teori ve uygulama", 2012.
? Bernhard Hofmann-Wellenhof, Herbert Lichtenegger, Elmar Wasle, "GNSS--global navigation satellite systems : GPS, GLONASS, Galileo, and more", 2008.
? Paul D. Groves, "Principles of GNSS, inertial, and multisensor integrated navigation systems", 2008.
? Guochang Xu, "GPS Theory, Algorithms and Applications", 2007.
Diğer Referanslar ? HKMO, Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği, 2005.
? ISO TC-211 Standartları
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021