Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / CBM 553 - Atık ve Biyokütleden Enerji Üretimi
 

CBM 553 - Atık ve Biyokütleden Enerji Üretimi

Dersin Amaçları

Bu derste aşağıdaki konuların öğrenilmesi amaçlanmaktadır:
1. Dünyada ve Türkiyede atık ve biyokütle üretim potansiyelleri ve bunlardan enerji elde edilmesinde ulaşılan seviyeler hakkında farkındalik oluşturmak,
2.Atık ve biyokütle karakterizasyonu, biyolojik olarak dönüşüm teknolojilerini tanıtmak, bu teknolojilerle kompost, RDF, biyogaz, biyodizel ve biyoalkol üretim prosesleri hakkında bilgilendirmek
3. Termal dönüşüm teknolojileri ile gazlaştırma, piroliz, yakma ve torrefsction prosesleri hak

Dersin Tanımı

Dünyada ve Türkiiye'de atık ve biokütle üretim potansiyelleri, atıkların yönetimi, karakterizasyonu, biyolojik dönüşüm teknolojileri, kompost, RDF, biogaz, biyodizel, biyoalkol üretim prosesleri, termal yöntemler, stokiometrik hesaplar, yakma, gazlaştırma, piroliz, sentez gazı ve yağları üretmek, hidrojen ve CO2 depolama, BAT teknolojileri, döngüsel ekonomi, ekonomik analizler, atıkların arıtımında BAT teknolojileri

Koordinatörleri
Kadir Alp
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023