Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / CBM 553 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Atık ve Biyokütleden Enerji Üretimi
İngilizce energy generation from Waste and Biomass
Dersin Kodu
CBM 553 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Kadir Alp
Dersin Amaçları Bu derste aşağıdaki konuların öğrenilmesi amaçlanmaktadır:
1. Dünyada ve Türkiyede atık ve biyokütle üretim potansiyelleri ve bunlardan enerji elde edilmesinde ulaşılan seviyeler hakkında farkındalik oluşturmak,
2.Atık ve biyokütle karakterizasyonu, biyolojik olarak dönüşüm teknolojilerini tanıtmak, bu teknolojilerle kompost, RDF, biyogaz, biyodizel ve biyoalkol üretim prosesleri hakkında bilgilendirmek
3. Termal dönüşüm teknolojileri ile gazlaştırma, piroliz, yakma ve torrefsction prosesleri hak
Dersin Tanımı Dünyada ve Türkiiye'de atık ve biokütle üretim potansiyelleri, atıkların yönetimi, karakterizasyonu, biyolojik dönüşüm teknolojileri, kompost, RDF, biogaz, biyodizel, biyoalkol üretim prosesleri, termal yöntemler, stokiometrik hesaplar, yakma, gazlaştırma, piroliz, sentez gazı ve yağları üretmek, hidrojen ve CO2 depolama, BAT teknolojileri, döngüsel ekonomi, ekonomik analizler, atıkların arıtımında BAT teknolojileri
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021