Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / BLG 520E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Kriptografi
İngilizce Cryptography
Dersin Kodu
BLG 520E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Sıddıka Berna Örs Yalçın
Dersin Amaçları 1) Klasik kriptosistemlerini öğretmek.
2) Shannon teorisini öğretmek.
3) Blok şifreleme algoritmalarını ve yapılan atakları öğretmek.
4) Özet fonksiyonlarını öğretmek.
5) Açık anahtarlı kriptosistemlerini öğretmek.
6) Sayısal imza algoritmalarını öğretmek.
Dersin Tanımı Klasik kriptografi: bazı basit kripto sistemleri, basit kripto sistemlerinin analizi. Shannon teorisi: olasılık teorisi, entropinin özellikleri, çarpım kriptosistemleri. Blok şifreleme algoritmaları: değiştirme-permütasyon ağları, lineer kriptanaliz, farksal kriptanaliz, veri şifreleme standardı (DES), ileri şifrelem standardı (AES), şifreleme modları. Kriptografik özet fonksiyonları: özet fonksiyonları ve veri bütünlüğü, özet fonksiyonlarının güvenliği, iteratif özet fonksiyonları, mesaj doğrulama kodları. RSA kriptosistemi: açık anahtarlı kriptosistemlerine giriş, sayı teorisi. Ayrık logaritma problemine dayalı açık anahtarlı kriptosistemleri: ElGamal kriptosistemi, sonlu cisimler, elliptik eğri kriptosistemi. Sayısal imza: sayısal imza sistemlerinin güvenlik gerekleri, ElGamal sayısal imza sistemi, DSA, ECDSA.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan yüksek lisans/doktora öğrencileri aşağıdaki konularda bilgi, beceri ve yetkinlik kazanırlar;
1) Klasik kriptografi sistemlerinin hangi sebeple nasıl geliştiğini öğrenirler.
2) Olasılık teorisini, entropinin özellikleri öğrenir, çarpım kriptosistemlerini inceleyebilirler.
3) Değiştirme-permütasyon ağlarını öğrenirler ve bunlar üzerinde lineer ve farksal kriptanaliz uygulayabilirler.
4) Veri şifreleme standardı (DES) ve ileri şifrelem standardını (AES) gerçekleyebilirler.
5) Kriptografik özet fonksiyonlarını inceleyebilir ve gerçekleyebilirler.
6) RSA kriptosistemini gerçekleyebilirler.
7) ElGamal ve elliptik eğri kriptosistemlerini inceleyip gerçekleyebilirler.
8) ElGamal sayısal imza sistemi, DSA ve ECDSA öğrenirler.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Douglas R. Stinson, “Cryptography: Theory and Practice”, Chapman and Hall/CRC; 3 edition (November 1, 2005).
Diğer Referanslar 1) Applied Cryptography: Protocols, Algorithms, and Source Code in C, Second Edition by Bruce Schneier (Oct 18, 1996) Wiley; 2nd edition (October 18, 1996)
2) Christof Paar, Understanding Cryptography: A Textbook for Students and Practitioners”, Springer; 1st Edition.2nd Printing edition (July 8, 2010).
3) Niels Ferguson, Bruce Schneier, Tadayoshi Kohno, “Cryptography Engineering: Design Principles and Practical Applications” Wiley; 1 edition (March 15, 2010)
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020