Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / END 516 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi
İngilizce Logistics and Supply Chain Management
Dersin Kodu
END 516 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Şeyda Serdar Asan
Dersin Amaçları 1. Lojistik Yönetiminin işletmeler için önemi ve rolünü açıklamak.
2. Müşteri hizmet düzeyi ve lojistik maliyetler arasındaki ilişkiyi açıklamak
3. Verimli lojistik sistemler kurulması konusunda öğrencileri eğitmek.
4. Tedarik zinciri yönetimi yaklaşımı ve sistemlerini açıklamak.
Dersin Tanımı Taşımacılık ve Depolama Kavramları, Lojistik Kavramı, Müşteri Hizmet Düzeyi Kavramı ve 7 Amaç 7 Doğru, Lojistik Maliyetler ve Toplam Maliyet Kavramı, Lojistik Yönetimi Tanımı ve Temel Lojistik Faaliyetler, Türkiye Lojistik Sektörü, Dış Kaynak Kullanımı, 3PL ve LLP Kavramları, Lojistik Sistemler (Rotalama, Döngüsel Sefer, Çapraz Sevkiyat, vd.), Lojistikte Performans Yönetimi, Tedarik Zinciri, Tedarik Zinciri Yönetimi, 4PL Kavramı, Kamçı Etkisi, Tedarik Zincirinde Karmaşıklık ve Tedarik Zinciri Yönetim İlkeleri, Tedarik Zinciri Yönetiminde Karşılaşılan Zorluklar ve Çözüm Yolları
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencileri aşağıdaki konularda bilgi, beceri ve yetkinlik kazanırlar:
I. Lojistiğin işletme yönetimindeki yeri ve önemi.
II. Lojistik sistem tasarımında nelerin dikkate alınması gerektiği.
III. Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi arasındaki farklar.
IV. En uygun tedarik zinciri yönetimi çözümlerinin nasıl oluşturulacağı.
V. Lojistik ve tedarik zinciri yönetim sistemlerinin performansının nasıl ölçüleceği.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar Simchi-Levi, Kaminsky, Simchi-Levi, DESIGNING AND MANAGING THE SUPPLY CHAIN, McGraw-Hill
Chopra, S., and Meindl, P. SUPPLY CHAIN MANAGEMENT: STRATEGY, PLANNING, AND OPERATION, Prentice Hall.
Bowersox, Closs, Cooper, SUPPLY CHAIN LOGISTICS MANAGEMENT, McGraw-Hill
Langley, Coyle, Gibson, Novack, Bardi. MANAGING SUPPLY CHAINS A LOGISTICS APPROACH, Cengage Learning
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020