Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / ENB 596 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Seminer
İngilizce Seminar
Dersin Kodu
ENB 596 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
- 2 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Ebru Dülekgürgen
Özlem Karahan Özgün
Dersin Amaçları 1. Sözlü sunum hazırlama,
2. bilimsel araştırma planlama ve yürütme,
3. sözlü sunum verme,
4. topluluk önünde etkin ve başarılı konuşma ve sunum,
konularında temel bilgilerin aktarılması
Dersin Tanımı Çevre Biyoteknolojisi ve ilgili alanlardaki güncel konuların araştırılması, sunumu, ve tartışmaya açılması bağlamında verilmesi öngörülen seminerler öğretim üyeleri, çağrılı konuşmacılar ve ağırlıklı olarak derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci sunumlarının öncelikli olarak öğrencilerin tez çalışmaları kapsamında olması, ya da diğer çevre biyoteknolojisi güncel konularında olması gözetilir.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencileri aşağıdaki konularda bilgi, beceri ve yetkinlik kazanırlar;
I. sözlü sunum hazırlama ve verme,
II. alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme,
III. İngilizce etkin iletişim kurabilme ve sunum yapabilme
Önkoşullar yok
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024