Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / DUM 621 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 Hafta
Konular
1 Temel istatistik bilgilerinin gözden geçirilmesi
2 Araştırma yöntemlerinin gözden geçirilmesi
3 Deniz Ulaştırmasına ilişkin veri toplama, örneklem oluşturma ve içerik analizi
4 SPSS programı tanıtımı ve çalıştırılması
5 Deniz ulaştırmasına ilişkin istatistiki verilerin öğrencilere araştırma konusu olarak dağıtılması ve SPSS girişlerinin sağlanması
6 SPSS programı ile dağılımların oluşturulması; frekans, histogram, vb.
7 SPSS programı ile t-Testi, Ki-kare analizi (parametrik-parametrik olmayan testler)
8 SPSS programı ile güvenilirlik analizi
9 SPSS programı ile varyans analizi
10 SPSS programı ile korelasyon analizi
11 SPSS programı ile regrasyon analizi
12 SPSS programı ile faktör analizi
13 SPSS programı ile faktör analizi
14 SPSS program çıktılarının genel değerlendirilmesi ve yorumlanması
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024