Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / BPL 502E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Küreselleşme ve Bölgesel Stratejiler
İngilizce Globalisation and Regional Strategies
Dersin Kodu
BPL 502E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Elvan Gülöksüz
Dersin Amaçları Küresel ekonomik yapılanma cercevesinde, kentsel sistemin değişimini anlamak ve yorumlamak

Bölgesel ölçekte dünya örneklerine referansla Türkiye gerçeğini irdelemek
Dersin Tanımı Yeni kentsel düzenin geri planı: post-modernizm, yeni teknolojik paradigma, küreselleşme, post-Fordizm, yerelleşme, bölgeselleşme, özelleştirme ve ulus-üstü organizasyonlar; Politik mekanın yeniden biçimlenmesi; küresel düzen içinde Ulus-Devlet, politik yeniden yapılanma ve bölgenin yeniden keşfi; Bölgeselleşme ve yeni coğrafi oluşumlar: bölgesel politika tipleri, kent-bölgeler, sınır bölgeler; Türkiye’de bölgesel politikalar ve planlama girişimleri.
Dersin Çıktıları Alanı ile ilgili konularda strateji ve politika geliştirebilmek.
Alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek.
Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak.
Alanındaki uygulamalarda karşılaşılacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek.
Önkoşullar Yok
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Storper M, Kemeny T, Makarem N, Osman T (2015) In: The rise and fall of urban economies: Lessons from San Fransico and Los Angeles. Palo Alto: Stanford University Press.
Diğer Referanslar Brenner N., Jessop B., Jones M., MacLeod G. (eds.), (2003), State / Space, Oxford: Blackwell Publishing
Brenner N., Kell R. (eds.), (2006), The Global Cities Reader, Urban Reader Series, New York: Routledge
Eraydın A., (2000), Regional Policies at the Crossroads: The New Strategies in the Long Challenge for Cohesion, Regional Planning Conference, Ankara
Sassen S., (2006), Cities in a World Economy, Third Edition, London: Sage Publications
Scott A.J. (ed.), (2001), Global City-Region Trends, Theory and Policy, Oxford: Oxford University Press
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024