Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / MAT 549E - İstatistiksel Modelleme ve Regresyon Analizi
 

MAT 549E - İstatistiksel Modelleme ve Regresyon Analizi

Dersin Amaçları

1. Basit ve çoklu regresyon analizi teorisi ve model seçiminin nasıl yapılacağını öğretmek.
2. Görsel yöntemlerin (diagnostics) nasıl uygulanacağını ve Artık analizin nasıl yapılacağını öğretmek.
3. Lojistik ve Poisson regresyon analizini öğretmek.
4. Genelleştirilmiş lineer modeller yaklaşımını öğrenilmesi.
5. Çok değişkenli regresyon analizlerinde parametrelerin nasıl tahmin edileceğini, elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını ve geçerliliğinin nasıl sınanacağını öğretmek.

Dersin Tanımı

Basit ve çoklu doğrusal regresyon analizi ve modelleme. Regresyon model seçimi. Artık analizi. Otokorelasyon ve çoklu eşdoğrusallık (multicollinearity). Lojistik regresyon, Poisson regresyon. Genelleştirilmiş lineer modeller. Bu modellerin veriye uygulamaları.

Koordinatörleri
Mustafa Nadar
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024