Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / ISL 508 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Stratejik İnsan Kayn.Yönetimi
İngilizce Strategic Human Resources Management
Dersin Kodu
ISL 508 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
- 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Fatma Küskü Akdoğan
Dersin Amaçları • Öğrencilerin insan kaynakları yönetimini, örgütün stratejik amaçları ile bütünleştirme becerisini geliştirmeyi,
• Öğrencilerin stratejik insan kaynakları yönetim bilgisini örgütsel performansı artırmaya yönelik olarak kullanabilme becerisini geliştirmeyi,
• Öğrencilerin insan kaynakları stratejilerini örgütün rekabetçi çevresini esas alarak belirleyebilme kapasitesini geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Dersin Tanımı -
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanırlar:
1. Strateji, insan kaynakları yönetimi ve stratejik insan kaynakları yönetimi gibi temel kavramlar hakkında bilgi,
2. İnsan kaynakları yönetimi ile örgüt stratejileri arasındaki ilişkiyi kavrama bilgi ve becerisi
3. Örgütün stratejik değişimlerinde insan kaynakları yönetim sürecinin önemi konusunda bilgi,
4. İnsan kaynakları yönetimi fonksiyonlarını uygulamada izlenecek stratejiler konusunda bilgi ve beceri,
5. Stratejik insan kaynakları yönetiminin örgütsel performans ve rekabet avantajı için önemi konusunda bilgi.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021