Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / CBM 534 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Su Yönetiminde Özel Konular
İngilizce Specific Subjects of Water Management
Dersin Kodu
CBM 534 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Cumali Kınacı
Dersin Amaçları Bu derste aşağıdaki konuların öğrenilmesi amaçlanmaktadır:
1. Su yönetimindeki özel konuların derinlemesine kavranmasını ve uygulama için bilimsel altyapının kazanılmasını sağlamak,
2. Su yönetiminde farklı konular arasındaki ilişkilerin görülmesini sağlamak,
3. Su yönetimindeki bazı özel konuların bilimsel bir yaklaşımla havza ölçeğinde uygulama altyapısını kazanmak.
Dersin Tanımı Su kaynaklarında kütle belirleme esasları; havza su potansiyelinin belirlenmesi; havza esaslı uygun bitki deseni seçimi ve sulama suyu ihtiyacını belirlenmesi; havza/alt havza ölçeğinde ekolojik akışın belirlenmesi; besin elementleri açısından hassas su alanlarının belirlenmesi; çevresel kalite standartlarının belirlenmesi; su kütlelerinin özümleme kapasitelerinin belirlenmesi: yerüstü su kaynakları için toplam maksimum günlük yük yaklaşımının uygulanması; sucul çevre açısından genetik ve hormonal yapıyı bozma potansiyeli bulunan kirletici maddelerin belirlenmesi; yeraltı sularında eşik değer tespiti; risk altındaki yeraltı su kütlelerinin ve koruma esaslarının belirlenmesi; yerüstü sularında alg ve siyanobakter kontrolü; biyolojik ve hidromorfolojik indeksler ile ekolojik ve hidromorfolojik değerlendirme sistemi geliştirme esasları; göl ve sulak alanlarla yeraltı sularının etkileşimi; havza kuraklık indis, indikatör ve eşik değerlerinin belirlenmesi; kurak dönemler için sektörel etkilenebilirlik analizi.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024