Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / MTS 505E - Mimarlık Araştırmalarında Niteliksel ve Sayısal Yöntemler
 

MTS 505E - Mimarlık Araştırmalarında Niteliksel ve Sayısal Yöntemler

Dersin Amaçları

1. Öğrencilerin en basit tekniklerden karmaşık tekniklere doğru bir sistematik içinde mimarlıkta araştırma metotlarını tanımasını sağlamak.
2. Öğrencilere bir problemi bir araştırma problemine dönüştürebilme, araştırmayı yürütme ve raporunu yazılı hale getirebilme yeteneği kazandırmak.
3. Öğrencilerin çeşitli veri toplama, analiz ve değerlendirme tekniklerinin zayıf ve güçlü taraflarını eleştirel bir açıdan irdeleyebilir ve seçip kullanabilir hale gelmesi.
4. Öğrencilerin mimarlık bilgisinin belirsizliği ile başa çıkabilmekte matematiğin ortaya koyduğu bazı temel yöntemler hakkındaki farkındalığını arttırmak.
5. Öğrencinin dönem boyunca hazırlayacağı bir araştırma makalesi ile araştırma sürecini deneyimlemesini sağlamak.

Dersin Tanımı

Araştırmaya giriş: Araştırmanın temel nitelikleri, araştırma yöntemi ve tekniklerinin tanımı, araştırmada nitel ve nicel paradigmalar, bu paradigmaların epistemolojik, ontolojik ve yöntemsel farklılıkları.
Araştırma probleminin tanımlanması: Kuram türleri ve yöntemle ilişkisi, kaynak tarama yöntemleri, literatür özeti, hipotez ve araştırma sorusunu oluşturma, değişkenlerin tanımlanması ve türleri.
Araştırmanın tasarımı: Araştırmanın adımları, araştırmanın yürütülmesinde süreç, maliyet ve zaman planlaması, güvenilirlik ve geçerlilik problemi, intihal.
Veri toplama teknikleri: Görüşme, anket, gözlem, bilişsel haritalama, arşiv araştırması, yapılı çevre, fotoğraf, görsel malzeme, video vb. malzemeleri ile veri toplama.
Mimari tasarım araştırmalarında veriyi ve bilgiyi ortaya çıkarmanın temelleri: Olasılık kuramı ve istatistik; tanımlayıcı ve parametrik istatistiksel testler (t test, ANOVA); parametrik olmayan istatistiksel testler (ki kare bağımsızlık testi), doğrusal regresyon (en küçük kareler, korelasyon katsayısı).
Araştırmanın duyurulması: Raporun yazılması, bildiri, makale yazım yöntemleri.

Koordinatörleri
Dilek Yıldız Özkan
Göksenin İnalhan
Mıchael Stefan Bıttermann
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024