Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / BLG 696 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Bilimsel Araştırma,Etik ve Seminer
İngilizce Scientific Research, Ethics and Seminar
Dersin Kodu
BLG 696 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
2 - - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Burak Berk Üstündağ
Dersin Amaçları 1. Bilimin tanımı ve bilimsel araştırma yöntemlerinin öğrenilmesi

2. Bilimsel metodoloji, araştırma tasarımı ve veri toplama yöntemlerinin öğrenilmesi

3. Bilimsel yayın çeşitlerinin (tez, makale, rapor vb.) öğrenilmesi

4. Bilimsel araştırma ve yayında uyulması gereken etik ilkelerin öğrenilmesi

5. Başarılı sunum tekniklerinin değerlendirilmesi, alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
Dersin Tanımı Bilim tanımı ve gelişimi, bilimsel araştırma yaklaşımı, literatür analizi, araştırma tasarımı, nicel ve nitel araştırma yöntemleri, veri toplanması, tez, proje, ve bilimsel makale yazım teknikleri, araştırma yapılırken izlenmesi gereken etik ilkeler, yayın yapılırken izlenmesi gereken etik ilkeler, atıfta etik ilkeler, başarılı sunum yapabilmek için dikkat edilmesi gereken hususlar, tez konusu/kendi mühendislik alanı kapsamında yapılacak sunumlar.
Dersin Çıktıları 1. Bilimin, bilimsel bilginin ve bilimin tarihsel gelişiminin ne olduğunu kavramış olma

2. Bilimsel araştırma yöntemlerini anlamış ve uygulayabilecek olma

3. Literatür taraması ve analizi yapabilmek

4. Bilimsel yayın çeşitlerinin neler olduğunu ve temel özelliklerini öğrenmiş olma

5. Bilimsel çalışmada takip edilmesi gereken etik kuralları kavramış ve içselleştirmiş olmak

6. Teknik veya teknik olmayan konularda sunum hazırlama becerisine sahip olma

7. Sunum yaparken sözel/vokal/görsel olarak dinleyiciye hitap etmeyi öğrenmiş olma

8. Sunum esnasında iletişimin önemini kavrama, topluluk önünde rahat konuşma becerisine sahip olma
Önkoşullar -
Gereken Olanaklar -
Diğer -
Ders Kitabı Andrwe Bradbury (2006) Çeviri: H.Elçi, Başarılı Sunum Teknikleri, Kaizen Yayıncılık.

Alley M. (2013) The Craft of Scientific Presentations: Critical Steps to Succeed and Critical Errors to Avoid, Springer. [3]Trochim, W.M.K. (2016) Research Methods Essential Knowledge Base. Cornell University.

Trochim, W.M.K. (2016) Research Methods Essential Knowledge Base. Cornell University.

Schwabish J. (2016) Better Presentations: A Guide for Scholars, Researchers, and Wonks, Columbia University Press.

Richard Bowen, W. (2014) Engineering Ethics Challenges and Opportunities”, Springer e-book.
Diğer Referanslar -
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024