Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / ELK 518 - Enerji Sistemlerinin Kararlılığı
 

ELK 518 - Enerji Sistemlerinin Kararlılığı

Dersin Amaçları

Bu derste,
1. Enerji sistemlerinde kararlılık kavramının, kararlılık analizi çeşitlerinin ve benzetim yöntemlerinin öğrenilmesi,
2. Kararlılık incelemeleri için gerekli olan senkron makine modellerinin elde edilmesi,
3. Uyarma ve hız kontrol sistemlerine ilişkin modellerinin öğrenilmesi
4. Geçici hal kararlılığı ile ilgili kavramların öğrenilmesi ve bilgisayar ortamında geçici hal kararlılık analizi yapılması,
5. Dinamik ve sürekli hal kararlılığı ilgili kavramların öğrenilmesi ve fazör diyagramı yardımıyla senkron makinenin sürekli hal çalışma koşullarının belirlenmesi
amaçlanmaktadır.

Dersin Tanımı

Enerji Sistemlerinde Kararlılık; Tanımlar, Benzetim Yöntemleri. Senkron makinenin matematiksel modeli; Faz Büyüklüklerine dayanan modeller, (d-q-0) Modeli, Durum Uzayı Modelleri. Uyarma ve Hız Kontrol Sistemi Modelleri; Matematiksel Modeller, Bilgisayar Modelleri. Geçici Hal Kararlılığı; Bir Makineli Sistem Kararlılığı, Salınım denklemi, Eşit Alan Kriteri, Çok Makineli Sistem Kararlılığı; Sistem Modeli, Simülasyon Yöntemleri, Geçici Hal Kararlılığını İyileştirme Yöntemleri. Dinamik ve Sürekli Hal Kararlılığı; Bir Makineli ve Çok Makineli Sistem Modelleri, Senkron Makinenin Sürekli Hal Denklemleri ve Fazör Diyagramları

Koordinatörleri
Hatice Lale Zeynelgil
Hatice Lale Zeynelgil
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022