Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / EUT 512E / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 1 Yönlendirilmiş Çalışmalara giriş: Yöntem ve Kapsam
2 Öğrenciler tarafından önerilen araştırma konuları üzerine sunum ve tartışma,
3 Seçenekler arasından araştırma konusu seçimi ve seçilen konunun gerekçelendirmes
4 Seçilen araştırma konusuna göre özelleşmiş kaynaklar içeren açıklamalı bibliyografya teslimi
5 Araştırma hedef ve takvimini içeren detaylı araştırma uygulama önerisinin hazırlanması,
6 Araştırma önerisinin kabulü ve danışmanla birlikte ayrıntılandırılması
7 Literatür taraması üzerine sunum ve tartışma
8 Alan çalışmasının amaçlara göre planlanması ve onaylanması
9 Alan çalışmasının uygulanması: veri toplama
10 Verinin analiz için düzenlenmesi
11 Verinin analiz edilmesi
12 Çalışma sonuçlarının literatür çalışmasıyla ilişkilendirilmesi
13 Literatür çalışmasının, araştırma bulgularının ve sonuçların ayrıntılandırılması
14 Araştırma sonuçlarının sunumu ve tartışma
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024