Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / MTO 602E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Atmosferik Konveksiyon
İngilizce Atmospheric Convection
Dersin Kodu
MTO 602E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Zafer Aslan
Ali Osman Mut
Dersin Amaçları Meteorolojistlerin hava öngörüsü çalışmaları için, atmosferde konveksiyona bağlı fiziksel süreçlerin bilinmesi gereklidir. Bu ders, genel kavramları ile atmosferik konveksiyon konusunu içermektedir. Yüksek lisans öğrencilerine sunulan ders kapsamında, konveksiyon ve atmosferik çevresinin gelişiminin en iyi şekilde anlaşılması hedeflenmektedir. Bu dersin spesifik amaçları ;
1- atmosferde konveksiyonun fiziksel yasalara bağlı olarak tanınması, öngörüsü,
2- konvektif sınır tabaka hakkında bilgi edinme,
3- modelleme konusunda deneyim kazanma
becerilerinin geliştirilmesidir.
Dersin Tanımı Konveksiyon tahmini için temel prensipler: teori, arazi çalışmaları ve sayısal modelleme. Konveksiyon konusundaki temel tanım ve kavramlar. İzole kaynaklardan hüzme türbülansı içeren kuru konveksiyon. Raleigh-Bernard konveksiyon ve sınır tabakada türbülanslı konveksiyon. Nemli ve bulutlu havanın termodinamiği ve korunumlu büyüklükler. Kararlık analizi. Tekil bulutların, fırtınaların ve sağanak hatlarının, konveksiyonunun karakteristikleri. Mezo-ölçek konvektif sistemler ve rüzgar kayması ve konveksiyon. Stratocumulus bulutları içeren konvektif yapının etkileri. Sayısal modelleme, cumulus bulutları, konvektif sınır tabaka ve konvektif bulutlar. Aşağı troposferde konvektif yapı, orta ve büyük ölçekli problemlerin, iklim değişimi, matematiksel modelleme.
Dersin Çıktıları Atmosferik konveksiyon dersi, ileri matematik ve fizik kavramlarının atmosfer fiziği, dinamiği, havacılık ve çevre problemlerine uygulanmasıdır. Yüksek lisans öğrencilerine yönelik olarak beklenen öğrenim çıktıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:
I. Atmosferik konveksiyon ve termaller konusunda genel kavramların, terimlerin, simülasyon konularının anlaşılması,
II. atmosferik sınır tabaka modellemelerin hangi alanlarda kullanıldığının ve dünyamızı çevreleyen atmosferin dinamik ve termal yapısının anlaşılması,
III. atmosferik konveksiyon problemlerinin modellenmesi ve çözümü konularında deneyim kazanılması,
IV. Turkiye’deki ve yurtdışındaki çalışmaların karşılaştırılması,
V. Yere dayalı, raydosonda gözlemleri ve uzaktan algılama yöntemleri ile ilgili uygulamalar,
VI. Yüksek irtifa sporları için meteorolojik destek,
VII. Konveksiyonun büyük ölçekli olaylarla etkileşiminin saptanması.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer Model uygulamaları için PC gerekmektedir.
Ders Kitabı Bretherton, C. (Feb.8, 2011). Cumulus convection and its large-scale organization, Washington, Seattle, USA),
Lecture Notes: http://www.iac.ethz.ch/silva_ethz/ETH/wwis/iac/iac/people/bretherc (Feb. - May., 2011).
Diğer Referanslar 1. Emanuel, K. A. (1994). Atmospheric convection, Oxford University.
2. https://www.ictp.it/research/esp.aspx
3. Seçilmiş makaleler.
4. WMO/OSTIV (2009). Weather forecasting for soaring flight, WMO No: 1038, Geneva, Switzerland.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021