Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / END 626E - Endüstri Mühendisliğinde İleri Konular
 

END 626E - Endüstri Mühendisliğinde İleri Konular

Dersin Amaçları

- Öğrenciyi yöneylem araştırması alanında araştırma yapmaya hazırlamak
- Yöneylem araştırmasının sağlık alanındaki uygulamalarını gözden geçirmek
- Yöneylem araştırması metodlarının teorik ve işlemsel yönlerini kavramak

Dersin Tanımı

Ders lisansüstü öğrenciler için tasarlanmıştır, ancak lisansüstü eğitime devam etmek isteyen ileri düzey lisans öğrencilerine de açıktır. Derse devam eden öğrencilerden sağlam bir matematik altyapısı beklenmektedir. Bunun dışında bir önkoşul aranmamakla beraber deterministik ve stokastik optimizasyon, istatistik, olasılık ve rassal süreçler hakkında bilgi sahibi olmak dersten istifadeyi kolaylaştıracaktır.

Lisansüstü düzeyindeki bu ders, öğrencileri yöneylem araştırması ve endüstri mühendisliği (YAEM) alanında araştırmaya hazırlamak için tasarlanmıştır. Özellikle YAEM'in sağlık alanındaki uygulamalarına odaklanılacaktır. Ders için iki ana yol gösterici ilke vardır: (i)
gelecekte potansiyel uygulamalar için çeşitli sağlık konuları hakkında bilgi sahibi olmak ve (ii) YAEM metodlarını ve bu metodların nasıl kullanıldığını gözden geçirmek/kavrayışımızı güçlendirmek. Çeşitli çözüm algoritmalarının bilgisayarda kodlanması için de fırsatlar olacak. Bu esnada karşılaşılan işlemsel sorunların üstesinden gelmeye çalışmak incelediğimiz konuları ve YAEM metodlarını daha derinden anlamanıza yardımcı olacaktır.

Ders araştırma makalelerinin derinlemesine okunması ve tartışılması etrafında yapılandırılmıştır. Her hafta için araştırma makaleleri dağıtılacaktır. Öğrencilerin sessiz gözlemciler yerine materyalleri okumaları ve tartışırken aktif rol almaları gerekmektedir. Derste organ nakli, eşleştirme, hastane operasyonları, aşı tedarik zincirleri vb. konular yer alacak.

Koordinatörleri
Burhaneddin Sandıkçı
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022