Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / END 626E - Endüstri Mühendisliğinde İleri Konular
 

END 626E - Endüstri Mühendisliğinde İleri Konular

Dersin Amaçları

Lisansüstü seviyesindeki bu ders öğrencileri yöneylem araştırması ve endüstri mühendisliği (YAEM) alanında araştırmaya hazırlamak için tasarlanmıştır. Ders yöneylemin özellikle sağlık alanındaki uygulamalarına odaklanıyor. Dersin iki ana ilkesi var: (i) gelecekte yapacağınız potansiyel araştırmalar için çeşitli sağlık konuları hakkında bilgi edinmek ve (ii) yöneylem metodolojileri ve bunların nasıl kullanıldığına dair anlayışımızı gözden geçirmek/güçlendirmek. Derste ayrıca, bazı çözüm algoritmalarının bilgisayar uygulamaları için fırsatlar da olacak; bu uygulamalar da bilgi işlem ve yazılım geliştirme sorunlarıyla yüzleşmenizi ve umarız üstesinden gelmenizi sağlayacak ve sonuçta incelediğimiz konuları daha derinden anlamanıza yardımcı olacaktır.

Dersin Tanımı

Bu ders lisansüstü öğrenciler için tasarlanmıştır. Ancak lisansüstü eğitim almak isteyen ileri düzey lisans öğrencilerine de açıktır. Öğrencilerin sağlam bir matematiksel altyapıya sahip olmaları beklenir; bundan başka hiçbir katı ön koşul yoktur. Ancak, deterministik ve stokastik optimizasyon, istatistik, olasılık ve stokastik süreçler hakkında bilgi sahibi olmak dersten istifadeyi hızlandıracak ve kolaylaştıracaktır.

Bu ders yayınlanmış veya çalışması devam eden araştırma makalelerinin ayrıntılı okunması ve derinlemesine tartışılması etrafında yapılandırılmıştır. Her hafta için araştırma makaleleri dağıtılacaktır. Öğrencilerin sessiz gözlemci olarak kalmak yerine, makalelerdeki materyalleri okumaları ve tartışırken aktif rol almaları gerekmektedir. Konular arasında organ nakli, eşleştirme, hastane operasyonları ve aşı tedarik zincirleri gibi konular yer alacak. Tartışılan her konu için, her öğrenci aşağıdaki soruları ele almalıdır:
1. Ele alınan sorun/konu nedir? İncelenmekte olan problem hakkında ayrıntılı bilgi verin.
2. Kullanılan model/çerçeve nedir? Ana varsayımları vurgulayarak, adım adım inşa ederek kullanılan model(ler)i açıklayın.
3. Model tarafından üretilen başlıca sonuçlar/içgörüler nelerdir? Bunlar analitik veya sayısal olabilir. Önemli analitik sonuçların ispatı üzerinden gidiniz. Önemli sayısal sonuçları ve bunların nasıl elde edildiğini tartışınız.
4. Modeli eleştirin:
a) Modelin ne zaman iyi veya kötü performans göstermesini bekliyorsunuz?
b) Modelde veya sonuçlarda yapılabilecek eklentiler/iyileştirmeler nelerdir?

Koordinatörleri
Burhaneddin Sandıkçı
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023