Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / SPL 503E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Şehir Planlama Projesi I
İngilizce Urban Planning Project I
Dersin Kodu
SPL 503E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü İmge Akçakaya Waıte Jr
Dersin Amaçları - Farklı kullanım biçimlerine sahip kentsel alanlarda sosyal, ekonomik, kültürel ve mekansal çok boyutlu ilişkileri tartışmak
- Kentsel, doğal, sosyal kültürel değişimi ve gelişme dinamiklerini anlama becerisini kazandırma
- Uygulamaya dönük ve yasal geçerliliği olan planlama ve tasarım becerisini kazandırma
Dersin Tanımı Farklı disiplinden gelen öğrenci kompozisyonu doğrultusunda saptanacak olan proje konusu kapsamında, yerleşmelerde (sanayi, turizm, tarım, hizmet, tarihi, liman vd. özelliğe sahip yerleşme veya alanlar) veya yerleşme parçalarında gelişim amaçları doğrultusunda doğal, fiziksel ve sosyo-ekonomik verilerin elde edilmesi, bu veriler doğrultusunda farklı disiplinlerdeki konulara yönelik özel araştırmaların yapılması, sektörel, mekansal ve nüfus projeksiyonların yapılarak geleceğe yönelik kestirimler ve amaçların birlikte değerlendirilmesi ile gelişme stratejileri saptanacaktır. Ayrıca yerleşmenin Alternatifli Gelişim Şemaları ve planlama kararlarını kapsayan açıklayıcı rapor hazırlanacaktır.
Dersin Çıktıları İnsan çevre etkileşimini çok boyutlu kentsel ilişkiler çerçevesinde kavrayabilmek

Kent planlama sürecinde disiplinler arası etkileşimi kavrayabilmek

Çalışma alanına ilişkin eleştirel analiz, sentez ve değerlendirme yapabilmek

Çalışma alanı ile ilgili konularda karşılaşılan mekansal, sosyal, kültürel ve ekonomik sorunların çözümüne katkıda bulunabilmek

Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme, karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak

Çalışma alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne
Önkoşullar Yok
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Cerette, M., Concilio, G. (2010), ”Making Strategies in Spatial Planning”, Springer

S. Oesterlynck (Ed.), (2010)”Strategic Spatial Projects”, Routledge, London

M. Tewdwer Jones (Ed.), (2006) ”Territory, Identity and Spatial Planning”, Routledge, London

H. Dimitriou, R. Thomson (2007), ”Strategic Planning for Regional Development in the UK”, Routledge, London

S. Davoudi, I. Stronge, (2008) “Conceptions of Space and Place in Strategic Spatial Planning”, Routledge, London
Diğer Referanslar Cerette, M., Concilio, G. (2010), ”Making Strategies in Spatial Planning”, Springer

S. Oesterlynck (Ed.), (2010)”Strategic Spatial Projects”, Routledge, London

M. Tewdwer Jones (Ed.), (2006) ”Territory, Identity and Spatial Planning”, Routledge, London

H. Dimitriou, R. Thomson (2007), ”Strategic Planning for Regional Development in the UK”, Routledge, London

S. Davoudi, I. Stronge, (2008) “Conceptions of Space and Place in Strategic Spatial Planning”, Routledge, London
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022