Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / CHZ 521E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Mikronize Öğütme Teknolojileri
İngilizce Ultrafine Grinding Technologie
Dersin Kodu
CHZ 521E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Abdullah Ekrem Yüce
Dersin Amaçları 1. Bu dersin amaçlarından biri öğrencilere Endüstriyel hammaddelerin değerlendirilmesinde ve enerji üretiminde ağırlıklı olarak kullanılan mikronize öğütme işlemlerini tanıtmak,
2. Çok küçük boyutlarda serbestleşen minerallerin zenginleştirmesi amacıyla kullanılan mikronize öğütme tekniklerini, hidrometalurjik işlemlerde de kullanılan mikronize öğütme tekniklerini ve sınıflandırılmasını tanıtmak ve diğer boyut küçültme işlemlerinden farklılıklarını ve inceliklerini ayrıntılı olarak ortaya koymak,
3. Mikronize öğütme tesislerine ait projelerin incelemesini ve değerlendirilmesini yapabilmek
Dersin Tanımı Mikronize öğütme teknolojisinin kullanım alanları, Dolgu Maddesi Üretimi, Pigment Üretimi, Mikronize Öğütme Teknolojileri, Kule Değirmenler, Titreşimli Değirmenler, Karıştırmalı Değirmenler, Jet Değirmenler, Santrifüj Değirmenler, Dik Değirmenler, Yatay Değirmeler, Pülverizatörler, Değirmen Parametreleri (Öğütücü ortam boyutu, Değirmen Hızı, Ortam Şarjı), Mikronize öğütmede sınıflandırma, mikronize öğütme ve devre tertipleri, Mikronize öğütmede endüstriyel örnekler.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencileri aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanırlar:
1.Mikronize öğütme tesislerinin projelerini yapabilme ve değerlendirebilme
2. Alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme, özgün sonuçlara ulaşabilme
3. Yeni ve karmaşık bilgi ve sonuçların analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme
4. Mikronize öğütme ile ilgili konularda karşılaşılan sorunların çözümüne katkıda bulunabilme
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Ultrafine Grinding and Separation of Industrial Minerals, Subhas G. Malghan Ed. AIME ISBN 0895204193, 1983.
Diğer Referanslar 1. Kawatra, S. K., Advances in comminution, SME, ISBN 0873352467, 9780873352468, 2006
2. Powder Technology Handbook, Third Edition, Hiroaki Masuda (Editor), Ko Higashitani (Editor), Hideto Yoshida (Editor), CRC; 3 edition (January 13, 2006), ISBN-10: 1574447823, ISBN-13: 978-1574447828
3. Comminution: Theory and Practice, S. Komar Kawatra, Books on Demand, 1992, ISBN 0783791747, 9780783791746
4. Curry, D., Clermont, B., Improving the Efficiency of Fine Grinding- Developments In Ceramic Media Technology. Ultrafine Grinding 06, June 12-13, 2006 Falmouth, UK
5. Wills B.A., “Mineral Processing Technology”, 4. Edt., Pergamon Press, Oxford, 1988
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022