Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / MBL 611 - Sayısal Tasar.Fenom.&Herme.
 

MBL 611 - Sayısal Tasar.Fenom.&Herme.

Dersin Amaçları

Genel anlamda günümüzde sayısal düşünce, nadiren rasyonel, analitik ve pragmatik geleneklerin
dışında tartışılmaktadır. Bu dersin öncelikli amacı, sizlere sayısal düşünmenin analitik ve rasyonel
temellerinden farklı ve fakat bu temelleri tamamlayıcı bütüncül bir düşünme biçimini tanıtmaktır.
Felsefedeki fenomenolojik ve hermenötik (yorumbilim) yaklaşımlar, bu düşün biçiminin
oluşturulmasında yöntem, izlek ve ufuk oluşturmaktadır.
Fenomenoloji, “şeylerin kendisine – to things themselves”, yani kendini kültürel, felsefi tarihten
miras kalan zihinsel yapılardan en arındırılmış deneyime gösteren şeyin dışavurumuna ulaşma
idealini ifade eder; ayrıca teorik, pratik, estetik yaşamın yönelimsel (intentional) boyutunu
vurgularken her bilinci, “...in bilinci” olarak tanımlar. Önce dinsel metinlere (tefsir), klasik edebi
metinlere (filoloji) ve hukuksal metinlere (içtihat) uygulanmış olan yorumlayıcı yöntemden kalan
hermenötik (yorumbilim) ise, insan deneyimlerinin “okunuşu” diyebileceğimiz şeye bağlı
yorumların çokluğuna vurgu yapar. Fenomenoloji ve hermenötik, insan bilincinin anlama
mekanizmalarını, deneyimler, aktarımlar ve yorumlar üzerinden tartışır.

Dersin Tanımı

Genel anlamda günümüzde sayısal düşünce, nadiren rasyonel, analitik ve pragmatik geleneklerin
dışında tartışılmaktadır. Bu dersin öncelikli amacı, sizlere sayısal düşünmenin analitik ve rasyonel
temellerinden farklı ve fakat bu temelleri tamamlayıcı bütüncül bir düşünme biçimini tanıtmaktır.
Felsefedeki fenomenolojik ve hermenötik (yorumbilim) yaklaşımlar, bu düşün biçiminin
oluşturulmasında yöntem, izlek ve ufuk oluşturmaktadır.
Fenomenoloji, “şeylerin kendisine – to things themselves”, yani kendini kültürel, felsefi tarihten
miras kalan zihinsel yapılardan en arındırılmış deneyime gösteren şeyin dışavurumuna ulaşma
idealini ifade eder; ayrıca teorik, pratik, estetik yaşamın yönelimsel (intentional) boyutunu
vurgularken her bilinci, “...in bilinci” olarak tanımlar. Önce dinsel metinlere (tefsir), klasik edebi
metinlere (filoloji) ve hukuksal metinlere (içtihat) uygulanmış olan yorumlayıcı yöntemden kalan
hermenötik (yorumbilim) ise, insan deneyimlerinin “okunuşu” diyebileceğimiz şeye bağlı
yorumların çokluğuna vurgu yapar. Fenomenoloji ve hermenötik, insan bilincinin anlama
mekanizmalarını, deneyimler, aktarımlar ve yorumlar üzerinden tartışır.

Koordinatörleri
Ethem Gürer
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022