Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / MBL 611 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Sayısal Tasar.Fenom.&Herme.
İngilizce Phenomenology and Hermeneutics in Computational Design
Dersin Kodu
MBL 611 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Ethem Gürer
Dersin Amaçları Genel anlamda günümüzde sayısal düşünce, nadiren rasyonel, analitik ve pragmatik geleneklerin
dışında tartışılmaktadır. Bu dersin öncelikli amacı, sizlere sayısal düşünmenin analitik ve rasyonel
temellerinden farklı ve fakat bu temelleri tamamlayıcı bütüncül bir düşünme biçimini tanıtmaktır.
Felsefedeki fenomenolojik ve hermenötik (yorumbilim) yaklaşımlar, bu düşün biçiminin
oluşturulmasında yöntem, izlek ve ufuk oluşturmaktadır.
Fenomenoloji, “şeylerin kendisine – to things themselves”, yani kendini kültürel, felsefi tarihten
miras kalan zihinsel yapılardan en arındırılmış deneyime gösteren şeyin dışavurumuna ulaşma
idealini ifade eder; ayrıca teorik, pratik, estetik yaşamın yönelimsel (intentional) boyutunu
vurgularken her bilinci, “...in bilinci” olarak tanımlar. Önce dinsel metinlere (tefsir), klasik edebi
metinlere (filoloji) ve hukuksal metinlere (içtihat) uygulanmış olan yorumlayıcı yöntemden kalan
hermenötik (yorumbilim) ise, insan deneyimlerinin “okunuşu” diyebileceğimiz şeye bağlı
yorumların çokluğuna vurgu yapar. Fenomenoloji ve hermenötik, insan bilincinin anlama
mekanizmalarını, deneyimler, aktarımlar ve yorumlar üzerinden tartışır.
Dersin Tanımı Genel anlamda günümüzde sayısal düşünce, nadiren rasyonel, analitik ve pragmatik geleneklerin
dışında tartışılmaktadır. Bu dersin öncelikli amacı, sizlere sayısal düşünmenin analitik ve rasyonel
temellerinden farklı ve fakat bu temelleri tamamlayıcı bütüncül bir düşünme biçimini tanıtmaktır.
Felsefedeki fenomenolojik ve hermenötik (yorumbilim) yaklaşımlar, bu düşün biçiminin
oluşturulmasında yöntem, izlek ve ufuk oluşturmaktadır.
Fenomenoloji, “şeylerin kendisine – to things themselves”, yani kendini kültürel, felsefi tarihten
miras kalan zihinsel yapılardan en arındırılmış deneyime gösteren şeyin dışavurumuna ulaşma
idealini ifade eder; ayrıca teorik, pratik, estetik yaşamın yönelimsel (intentional) boyutunu
vurgularken her bilinci, “...in bilinci” olarak tanımlar. Önce dinsel metinlere (tefsir), klasik edebi
metinlere (filoloji) ve hukuksal metinlere (içtihat) uygulanmış olan yorumlayıcı yöntemden kalan
hermenötik (yorumbilim) ise, insan deneyimlerinin “okunuşu” diyebileceğimiz şeye bağlı
yorumların çokluğuna vurgu yapar. Fenomenoloji ve hermenötik, insan bilincinin anlama
mekanizmalarını, deneyimler, aktarımlar ve yorumlar üzerinden tartışır.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022