Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / ELK 596 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Bilimsel Araş., Etik ve Seminer
İngilizce Scientific Research, Ethic and Seminar
Dersin Kodu
ELK 596 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
- 2 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Salih Barış Öztürk
Dersin Amaçları 1. Bilimin tanımı ve bilimsel araştırma yöntemlerinin öğrenilmesi
2. Bilimsel metodoloji, araştırma tasarımı ve veri toplama yöntemlerinin öğrenilmesi
3. Bilimsel yayın çeşitlerinin (tez, makale, bildiri, rapor vb.) öğrenilmesi
4. Bilimsel araştırma ve yayında uyulması gereken etik ilkelerin öğrenilmesi
5. Başarılı sunum tekniklerinin değerlendirilmesi, alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
Dersin Tanımı Bilim tanımı ve gelişimi, bilimsel araştırma yaklaşımı, literatür analizi, araştırma tasarımı, nicel ve nitel araştırma yöntemleri, veri toplanması, tez, proje, ve bilimsel makale/bildiri yazım teknikleri, araştırma yapılırken izlenmesi gereken etik ilkeler, yayın yapılırken izlenmesi gereken etik ilkeler, atıfta etik ilkeler, başarılı sunum yapabilmek için dikkat edilmesi gereken hususlar, tez konusu/kendi mühendislik alanı kapsamında yapılacak sunumlar.
Dersin Çıktıları 1. Bilimin, bilimsel bilginin ve bilimin tarihsel gelişiminin ne olduğunu kavramış olma
2. Bilimsel araştırma yöntemlerini anlamış ve uygulayabilecek olma
3. Literatür taraması ve analizi yapabilmek
4. Bilimsel yayın çeşitlerinin neler olduğunu ve temel özelliklerini öğrenmiş olma
5. Bilimsel çalışmada takip edilmesi gereken etik kuralları kavramış ve içselleştirmiş olmak
6. Teknik veya teknik olmayan konularda sunum hazırlama becerisine sahip olma
7. Sunum yaparken sözel/vokal/görsel olarak dinleyiciye hitap etmeyi öğrenmiş olma
8. Sunum esnasında iletişimin önemini kavrama, topluluk önünde rahat konuşma becerisine sahip olma
Önkoşullar Yok
Gereken Olanaklar Sunum Platformları / Yazılımları:
• Power Point
• Beamer (Latex)
• Google Slides
• Prezi
• Canva
• Ludus
• Beautiful.ai
• Genially
• Slidedog
• Visme
• Zoho Show vb.
Diğer Yok
Ders Kitabı
Diğer Referanslar • Andrew Bradbury (2006) Çeviri: H.Elçi, Başarılı Sunum Teknikleri, Kaizen Yayıncılık.
• Alley M. (2013) The Craft of Scientific Presentations: Critical Steps to Succeed and Critical Errors to Avoid. Springer.
• Trochim, W.M.K. (2016) Research Methods Essential Knowledge Base. Cornell University.
• Schwabish, J., 2016. Better Presentations: A Guide for Scholars, Researchers, and Wonks. Columbia University Press.
• Rowe, N., 2017. Academic & Scientific Poster Presentation. Cham: Springer.
• Ledden, E., 2017. The Presentation Book, 2/E: How to Create it, Shape it and Deliver it! Improve Your Presentation Skills Now. Pearson UK.
• D’Angelo, J., 2018. Ethics in science: Ethical misconduct in scientific research. CRC Press.
• Thomas, C.G., 2021. Research methodology and scientific writing. Cham: Springer. ISBN 978-3-030-64865-7 (eBook)
• Bairagi, V. and Munot, M.V. eds., 2019. Research methodology: A practical and scientific approach. CRC Press.
• Deb, D., Dey, R., & Balas, V. E. (2019). Engineering research methodology: a practical insight for researchers. Springer.
• Richard Bowen, W. (2014) Engineering Ethics Challenges and Opportunities", Springer e-book.
• Cemaloğlu, N. (2020). Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
• Daşdemir, İ. (2019). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Nobel Akademik Yayıncılık.
• Ekiz, D. (2020). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
• Karagöz, Y ve Meci, M. (2019). Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği. Ankara: Akademisyen Kitabevi.
• Karasar, N. (1995). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler. Ankara: Anı Yayıncılık.

Türkçe Kitaplar İçin:
pegem.net, kitapkurdu.com, kitapyurdu.com, pandora.com.tr, idefix.com, dr.com.tr vb. (Bilimsel Araştırma, Sunum Teknikleri, Yayın Etiği vb.)
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021