Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / DEP 503 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Yapı Dinamiği
İngilizce Dynamics of Structures
Dersin Kodu
DEP 503 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Ufuk Yazgan
Reşat Atalay Oyguç
Dersin Amaçları 1. Yapıların dinamik yük altındaki davranışının anlaşılması,
2. Basit yapıların dinamik yük altındaki davranışının dinamiğin temel denklemlerini kullanarak çözümü,
3. Yapı dinamiğinin karmaşık problemlerinin anlaşılması
Dersin Tanımı Dinamik yükler, taşıyıcı sistemlerin dinamik özellikleri, ayrık kütleli sistemler, tek serbestlik dereceli sistemin serbest titreşimi, sönümlü titreşim, harmonik yük, titreşim yalıtımı, periyodik yükleme, genel yükleme türü, genelleştirilmiş tek serbestlik dereceli sistem, Rayleigh yöntemi, çok serbestlik dereceli sistem, hareket denklemleri, serbest titreşim, ortogonallik koşulları, dinamik davranış, mod şekilleri, zorlanmış titreşim, mod birleştirme yöntemi, mod şekillerinin ve serbest titreşim frekanslarının bulunmasında sayısal yöntemler, Rayleigh yöntemi, yayılı parametreli sistemler, hareket denklemi, boyuna, kayma ve eğilme titreşimleri, deprem etkisindeki tek serbestlik dereceli sistem, spekrum kavramı, deprem etkisindeki çok serbestlik dereceli sistem, modal birleştirme yöntemi, sayısal yöntemler
Dersin Çıktıları Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki özellikleri edineceklerdir:
1. Deprem mühendisliğinin dinamik problemlerini tutarlı bir şekilde inceleme,
2. Yapısal taşıyıcı sistemlerin dinamik davranışının mantıklı bir şekilde anlaşılması,
3. Yapısal tasarımda ortaya çıkan problemlere uygun çözüm geliştirme,
4. Yapı dinamiğinin temel problemlerine güvenilir derecede kavrama.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Chopra, A.K.; “Dynamics of Structures”, Prentice Hall, 2006.
Clough, R. W., Penzien, J., “Dynamics of Structures”, McGraw Hill, 2001.
Diğer Referanslar Celep, Z., , “Yapı Dinamiği”, Beta Dağıtım, 2011.
Celep, Z., Kumbasar, N.; “Deprem Mühendisliğine Giriş ve Depreme
Dayanıklı Yapı Tasarımı”, Beta Dağıtım, 2000.
Craig, R. R., “Structural Dynamics: An Introduction to Computer Methods”, John Wiley & Sons, 1981.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024