Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / CHZ 511 - Mühendislik Matematiği
 

CHZ 511 - Mühendislik Matematiği

Dersin Amaçları

1. Öğrencilere pratik mühendislik problemlerine modelleme ile başlayarak matematiksel çözümler sunmak
2. Mühendislik uygulamalarına yönelik problemlerin çözümü için gereken yöntemleri belirli bir sistematik içerisinde ortaya koyarak öğrencinin gereken uygulamaya yönelik çözümleri üretmesi, bu çözümleri gerçekleştirerek sağlaması ve benzer şartlar için yeni çözümler yaratması

Dersin Tanımı

Mühendislik Problemlerinin Formülasyonu ve Giriş, Cevher Hazırlama Proseslerinde Optimizasyon ve Matematiksel Modellemenin Temel Kavramları, Proses Verilerinin İstatistiksel Analizi: Temel Kavramlar (Anlamlı Rakamlar, Hata Analizleri), Proses Verilerinin İstatistiksel Analizi: Olasılık Dağılımları (Frekans Dağılımları, Histogram, Dağılım Poligonu), Tane Boyut Dağılımı-Dağılım Fonksiyonları, Tane Serbestleşmesi: Beta Dağılımı ve Grafiksel Gösterimi, Boyut Küçültme Esnasındaki Tane Boyut Dağılımlarının Simülasyonu, Andrews-Mika Diyagramı, Eğri Uydurma ve En Küçük Kareler Yöntemi, Regresyon, Katı-Sıvı Ayırımı: Filtrasyondaki Regresyon Uygulamaları, Makroskopik ve Mikroskopik Kütle, Enerji, Momentum Dengesi, Modelleme Hiyerarşisi, Diferansiyel Denklemler ve Çözüm Teknikleri, Boyut Küçültme İşlemlerindeki Modellemeler, Gravite ve Manyetik Ayırma ile Zenginleştirme İşlemlerindeki Modellemeler, Flotasyon ile Zenginleştirme İşlemlerindeki Modellemeler

Koordinatörleri
Murat Olgaç Kangal
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024