Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / RST 501 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Koruma Projesi I
İngilizce Conservation Project 1
Dersin Kodu
RST 501 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Yegan Kahya Sayar
Dersin Amaçları 1. Tarihi bir eseri 1/ 50 ölçekte belgeleyecek, hasarlarını saptayacak ve grafik olarak ifade edecek, rölöve, restitüsyon, restorasyon raporlarını hazırlayacak bilimsel altyapıyı oluşturmak,
2. Bir tarihi eserle ilgili tarihi, teknik araştırmaları yaparak, korunması, yeniden kullanımı için gerekli müdahaleleri tanımlayacak birikimi sağlamak
Dersin Tanımı Korunması gerekli bir anıtın mevcut durumunun çizim ve fotoğraflarla belgelenmesi (rölöve); anıtın tarihçesinin araştırılması ve sanat ve mimarlık tarihi bağlamında analizinin yapılması; inşa edildiği dönemdeki halinin araştırılıp projelendirilmesi (restitüsyon); yapının zaman içerisinde geçirdiği değişimlerin belgelenmesi; bozulma türlerinin belgelenmesi; malzeme boyutunda konservasyon sorunlarının ele alınması; temizleme, sağlamlaştırma, yenileme ve benzeri koruma tekniklerinin anıta uygulanabilirliğinin irdelenmesi.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencileri aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinliklerini kazanırlar:

1. Bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme
2. Disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme
3. Kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
4. Farklı disiplin alanlarından gelen bilgileri bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
5. Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleme
6. Bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
Önkoşullar yok
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı • Burns, J. (Ed.), 1989, Recording Historic Structures, The American Institute of Architects Press, Washington DC
• Feiffer, C., 1989, Il Progetto di Conservazione, Franco Angeli Libri, Milano
• ICOMOS, 2001, International Charters for Conservation and Restoration, Paris
• Uluengin, B., 2010, Rölöve, YEM Istanbul
• Uluengin, F., Uluengin B., Uluengin M.B., 2001, Osmanlı Anıt Mimarisinde Klasik Yapı Detayları, YEM Istanbul
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022