Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / MTZ 513 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Mimari Tasarım III
İngilizce Architectural Design III
Dersin Kodu
MTZ 513 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
6 3 6 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Belkıs Uluoğlu
Dersin Amaçları 1. Mimarlığın ve tasarımın keşfedici bir araştırma süreci olarak organizasyonu;
2. Mimarlıkta doğrusal olmayan tasarım süreçlerinin anlaşılması;
3. Mimarlıkta yeni fikirlerin yaratılabilmesi için deneysel bir ortamın oluşturulması;
4. Sonuçta bir mimari tasarım projesinin avan ve kesin proje aşamalarının gerçekleştirilmesinin sağlanması.
Dersin Tanımı Mimari tasarımda beliren teknolojiler; tasarımın bir araştırma süreci olarak tanımlanması; sistem tasarımı ve araştırması; malzeme, strüktür, mekanik sistemler ve çevresel parametrelerin binaların tasarımında etkinliği; tasarımda belirme, biyomimetik, evrimci tasarım süreçleri; binaların tasarımında dinamik araç ve teknolojilerin kullanımı; çözümlerin avan ve kesin proje düzeylerinde sonuçlandırılması.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencileri aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinliklerini kazanırlar:
1. Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, ilgili program alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme (yeterli bilgi birikimi) (bilgi).
2. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme (beceri).
3. Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme (beceri).
4. Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme (beceri).
5. Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).
6. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).
7. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme (Öğrenme Yetkinliği).
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar 1. Hagan, S., 2008, Digitalia: Architecture and the Digital, the Environmental and the Avant-Garde, New York: Routledge.
2. Weinstock, M., 2010, The Architecture of Emergence: The Evolution of Form in Nature and Civilisation, New York: Wiley.
3. Schumacher, P., 2011, The Autopoiesis of Architecture: A New Framework for Architecture, New York: Wiley.
4. Oosterhuis, K., 2011, Towards a New Kind of Building: tag, make, move, evolve, Rotterdam: NAi.
5. Woodbury, R., 2010, Elements of Parametric Design, New York: Routledge.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020