Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / BPL 501 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Sanayi Alanları Planlaması
İngilizce . Industry Location and Dynamics
Dersin Kodu
BPL 501 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Mehmet Ali Yüzer
Dersin Amaçları . Bu ders kapsamında,
1. Planlama çalışmalarında gelişme stratejilerine yönelik kararların belirlenmesi,
2. Sektörel prejeksiyonların yapılabilmesi ve sanayi alanları-konut alanları-rekreasyon alanları-ulaşım arasındaki kurgunun gerçekleştirilmesine yönelik öğrencilerinin sanayi sektörü özelinde bilgi birikiminin arttırılması amaçlanmaktadır.
Dersin Tanımı . Sanayileşme ve şehirsel bölgeler arasındaki ilişkiler ve değişim süreci, Yerleşme modellerinde sanayi yerleşme alanları ve özellikleri, 20. Yüzyıl içinde sanayi yerleşme yeri yönlendiricileri ve görülen değişimler, sanayi alanları nitelik ve gereksinimlerine bağlı sınıflandırma, Sanayi yer seçimi eğilimleri ve farklılaşmaları, Teknolojik değişim, sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş, Sanayi bölgeleri–teknolojik gelişme ilişkisi ve yüksek teknoloji kullanan sanayi yerseçimi tercihleri Sanayide yapısal değişim ve önemi azalmış sanayileşme (deindustrialization), Sanayi yer seçimi modelleri
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencileri
1. Sanayi yerseçimi ve yönlendiricileri doğrultusunda bölgesel ölçekte dengeli kalkınma politikaları geliştirme becerisi kazanır.
2. Geleceğe yönelik sanayi alanı yer seçimi için tahmin yapma konusunda bilgilenir.
3. Bölge planlama alanında farlı fonksiyon alanlarının eş güdüm ve uyum içinde ilişkilendirilmesi konusunda değerlendirme yapmayı öğrenir.
4. Bölge ve şehir planlama ölçeğinde çok amaçlı karar üretme becerisi kazanır.
Önkoşullar .
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar • Carter H., 1995. The Study of Urban Geography, Oxford University Press Inc., New York.
• Freeman, C., 1987. Technology Policy and Economic Performance:Lessons From Japan, London, Francis Pinter
• Hayter R., 1997. The Dynamics of Industrial Location, John Wiley & Sons Inc, England
• Giritlioğlu C., 1985. Sanayi Yerleşme Yeri Etkenleri Sanayi Yerleşmeleri Seçimi ve Düzenlerinin Kurgusunda Kullanılabilecek Bir Yöntem Yaklaşımı, Doçentlik Tezi, İTÜ, İstanbul
• Yüzer A.Ş. 2002, Yerleşmelerde Sanayi Alanları Yer Seçimi Eğilimleri - Alan Tahsisleri Ve Yeni Düzenleme Stratejileri İstanbul Örneği, İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi,
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022