Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / KBM 596 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Bilimsel Araştırma, Etik ve Seminer
İngilizce Scientific Research, Ethics and Seminar
Dersin Kodu
KBM 596 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
- 2 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Necati Erdem Ünal
Dersin Amaçları 1) Başarılı sunum tekniklerinin incelenmesi.
2) Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
Dersin Tanımı Seminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci sunumları, tez çalışmaları kapsamında da olabilir. Derste başarılı sunum yapabilmek için dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında da bilgi verilmektedir.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler:
1. Teknik veya teknik olmayan konularda sunum hazırlama becerisine sahip olma.
2. Sunum yaparken sözel/vokal/görsel olarak dinleyiciye hitap etmeyi öğrenme.
3. Sunum esnasında iletişimin önemini kavrama.
4. Topluluk önünde rahat konuşma becerisine sahip olma.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı 1) Andrwe Bradbury, Çeviri: H.Elçi, "Başarılı Sunum Teknikleri", Kaizen Yayıncılık, Ekim 2006.
2) Robert M. Woelfle, "A New Guide For Better Technical Presentation", U.S., IEEE Publications, 1992.
3) Trochim, W.M.K., Research Methods Knowledge Base. Cornell University, 2001.
Diğer Referanslar 1) Chivers, Barbara Shoolbred, Michael, Student's guide to presentations, Sage Publications, Incorporated, 2007.
2) Solomon, M., O’Rourke, J., Canavor, N. and Meirowitz, C., The Truth About Perfecting Your Presentation Skills. FTPress Delivers, Upper Saddle River, NJ.,2011.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024