Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / CHZ 506E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Çözelti Madenciliği
İngilizce Solution Mining
Dersin Kodu
CHZ 506E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Abdullah Ekrem Yüce
Dersin Amaçları 1. Bu dersin amaçlarından biri öğrencilere çözelti madenciliği hakkında temel bilgiler vermek,
2. Çözelti madenciliği uygulamalarında ortaya çıkabilecek problemleri ve çözümlerini ayrıntılı olarak ortaya koymak,
3. Çözelti madenciliğine ait projelerin incelemesini ve değerlendirilmesini yapabilmek.
Dersin Tanımı Çözelti madenciliğinin tanımı, kapsamı ve özellikleri, çözelti madenciliğinde rezerv ve tenör ilişkisi, çözelti madenciliğinde hazırlık işlemleri ve çözücüler (asit, baz ve tuzlar), yığın liçi, yerinde liç, süzülme liçi, çözelti madenciliğinin altın, gümüş, bakır, uranyum, tuz, potas, trona, kükürt ve kömür yataklarındaki çözelti madenciliği uygulamaları, mikroorganizmaların çözelti madenciliğindeki rolü ve uygulaması, çözelti madenciliğinde açığa çıkan çözeltilerin değerlendirilmesi ve çevre açısından zararsız hale getirilmesi.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencileri aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanırlar:
1.Çözelti madenciliği projelerini yapabilme ve değerlendirebilme,
2. Alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme, özgün sonuçlara ulaşabilme,
3. Yeni ve karmaşık bilgi ve sonuçların analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme,
4. Çözelti madenciliği projeleri ile ilgili konularda karşılaşılan sorunların çözümüne katkıda bulunabilme.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023