Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / CKY 510 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Gürültü Kontrolu Açısından Yapı Elemanları Tasarımı
İngilizce Design of Building Elements with Respect to Noise Control
Dersin Kodu
CKY 510 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Tarık Serhat Bozkurt
Dersin Amaçları Sesin emilmesi ile yalıtılması arasında farklı ortaya koymak

Ses yalıtımını etkileyen parametreleri incelemek, Mekanların arka plan gürültü düzeylerini öğrenmek (Yönetmelik gereği izin verilen sınır değerler)

Gürültü sorununu önlemek için yapı elemanlarını tasarlamak

Tek tabakalı, çift tabakalı ve çok tabakalı duvarlarda, döşemelerde, kapı ve pencerelerde ses yalıtımını iyileştirmek

ISO 717 ve TS EN 12354 standartlarını, Rw, DnTw, Dnw değerlerini anlatmak
Dersin Tanımı Sesin emilmesi ve yalıtılması arasındaki ilişki; Kapalı mekanlarda arkaplan gürültü kriterleri; Sesin tek tabakalı duvarda yayılması; Ses azaltım indeksinin düşük, orta ve yüksek frekanslarda irdelenmesi; rezonans frekansı, kütle kanunu, dalga çakışması, kritik frekans; yapı elemanı rijitliği (sertliği) ve sönümlenmesi; Çift tabakalı duvarlarda boşluk rezonansı, pencere ve kapılarda ses yalıtım sorunları, yüzer döşemeler, asma tavanların tasarlanması, tüm yapı elemanlarında ses yalıtımının iyileştirilmesi; Çok tabakalı duvarda sesin yayılması, kompozit yapı elemanlarında sesin yayılması; ISO ve EN standartlarının incelenmesi, ISO 717 ve TS EN 12354 standartları, Rw ve DnT ile ilgili açıklamalar; yanal iletim analizleri
Dersin Çıktıları Sesin emilmesi ile sesin yalıtımı arasındaki farklı öğrenmek

Gürültü sorununu çözecek yapı elemanı tasarlamak için prensipleri öğrenmek

Gürültü sorunu olan mevcut bir yapı elemanını ilave katmanlar koyarak yeniden tasarlamak

Gürültü kontrolü için tasarlanan yapı elemanı katmanlarını hesaplamak ve malzeme kalınlıklarını belirlemek
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024