Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / KMM 505E - Solid Fuel Conversion Tech.
 

KMM 505E - Solid Fuel Conversion Tech.

Dersin Amaçları

Kömür, bitümlü şist ve biyokütle gibi katı yakıtları ve özelliklerini tanıtmak.
Katı yakıtların fiziksel, kimyasal ve termal özelliklerinin dönüştürme süreçlerindeki etkilerini göstermek.
Katı yakıtlara uygulanan piroliz, gazlaştırma, sıvılaştırma, karbonizasyon ve yakma süreçlerini termodinamik ve reaksiyon kinetiği açılarından incelemek.
Büyük ölçekli katı yakıt dönüşüm proseslerini, bu proseslere ait çalışma şartlarını ve kullanılan ekipmanları analiz etmek.
Katı yakıt dönüşüm süreçlerinden açığa çıkan emisyonlar ve çevresel etki hakkında bilgi vermek.

Dersin Tanımı

Yakıt bilimine giriş (dünya fosil enerji rezervleri, yakıtların tarihsel perspektifi); bitümlü şistler, kömür, biyokütle tanımlamaları ve terminolojisi; mineral madde, maseraller, katı yakıt gazlaştırma termodinamiği ve kinetiği, piroliz işlemi; kömürün sıvılaştırılması, asfaltit yapısı, dönüşüm ve karakterizasyonu, analitik yöntemlerin prensipleri; yakıt biliminde çevresel yaklaşım, katı yakıtların yanma mekanizması, yakma sistemleri ve emisyonlar.

Koordinatörleri
Serdar Yaman
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024