Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / BPL 507 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Kırsal Kalkınma
İngilizce Rural Development
Dersin Kodu
BPL 507 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 14 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Aliye Ahu Akgün
Dersin Amaçları Dersin Amaçları:

1. Dünyada güncel kırsal kalkınma tartışmalarını ortaya koymak,
2. Ülkemizde kırsal kalkınmaya ihtiyaç duyulmasının sebeplerini irdelemek,
3. Kırsal kalkınma planlarının sorunlarını irdeleyerek yeni yaklaşımlarla çözüm önerileri getirmek.
Dersin Tanımı Dersin Tanımı

Ülkemizde Kalkınma Planlarında kırsal alanlara yönelik politika ve kararlar ile bu kararların fiziki ve sosyo-kültürel mekana yansıtılması sürecinde karşılaşılan sorunlar. Kırsal yerleşmelerdeki nüfusun sosyo-ekonomik profili ve planlama sürecine yansımaları. Ülkemizde kırsal alanlara yönelik planlama politikaları ile yabancı ülkelerden örneklerin karşılaştırılması.
Dersin Çıktıları Dersin Çıktıları

Bu dersi başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencileri aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinliklerini kazanırlar
1. Kırsal kalkınmann dayandırıldığı kavramsal ve kuramsal çerçevelerin oluşturulması,
2. Güncel kırsal kalkınma tartışmaları ve yaklaşımları,
3. Ülkemizde kırsal kalkınma planları ve sorunları,
4. Bölgesel ölçekte kırsal kalkınma yaklaşımları ve planlamaya yansıtılması.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar Bakırcı, M. 2007. Türkiye’de Kırsal Kalkınma. Nobel Yayınevi. Ankara.
Dağ, R. 2008. Kırsal Kalkınma Siyaseti. Dipnot Yayınları. Ankara.
De Noronha Vaz, T., Nijkamp, P. ve Rastoin, J.L. 2009. Traditional Food Production and Rural Sustainable Development: A European Challenge, Ashgate, Aldershot.
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı. 2010. Kırsal Kalkınma Planı 2010-2013. Ankara.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2019