Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / CHZ 614E - Mineral ve Mineral Atıklara Uygulanan Biyoprosesler
 

CHZ 614E - Mineral ve Mineral Atıklara Uygulanan Biyoprosesler

Dersin Amaçları

Her döneme özgü olarak güncel uygulamaları ele alarak içerik değişmekle birlikte temelde biyoprosesleri ve önemini tanımak ve inceleyerek sınıf ortamında değerlendirmek.

Dersin Tanımı

Cevherlerin madenciliği ve metalurjik arıtımı, çeşitli atıklarının oluşumuna yol açar. Örneğin, cevherlerin zenginleştirilmesi sonrasında yan kayaçlar atık olarak kalır yada, sülfür konsantrelerinin kavrulması sonucu izabe cüruf ve tozlar üretilir. Bu atıklar, yalnızca hacimleri ve alansal boyutları nedeniyle sorun teşkil etmemekte, büyük çoğunluğu yerel ekosistemleri etkilemektedir. Ayrıca, atıktaki mikroorganizmaların aktivitesi önemli çevre sorunlarına yol açabilir. Demir ve demir dışı sülfürler içeren sülfür minerallerinin oksidasyonu ve çözünmesinin, demir sülfat, ağır metaller ve diğer toksik elementler içeren asidik yeraltı suyunun oluşumuna yol açtığı bilinmektedir. Altın, bakır, nikel, kobalt ve diğer metallerin geri kazanılması için sülfür cevherlerinin ve yüksek dereceli konsantrelerin biyo-oksidasyonu sonucu oluşan asit maden drenajı (AMD) küresel bir yayılıma sahiptir. Biyoteknoloji, maden ve metalurjik atıkların işlenmesi için en umut verici yaklaşımdır. (Mikro)organizmalar (bakteriler, arkeler, mantarlar ve toplulukları) kullanan birçok maden ve metalurjik atık türünün kullanımı, geri dönüşümü veya bertarafı ile sülfür atıklarının, tozun biyolojik olarak süzülmesi ve biyolojik olarak oksidasyonu için yeni yöntemler ve işlemler ile cüruf ikincil arıtma, biyohidrometalurji için kaynak olarak düşük tenörlü cevherler ve asit maden drenajı biyoprosesler bu derste tartışılacaktır.

Koordinatörleri
Birgül Benli
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024