Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / DUY 529 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Denizcilik.İş Sağlığı&Emniyeti
İngilizce Maritime Occupational Health & Safety
Dersin Kodu
DUY 529 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 3
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Kadir Çiçek
Dersin Amaçları 1. İş sağlığı ve emniyetine yönelik uluslararası beklentileri öğretmek.
2. İş sağlığı ve emniyeti yönetim sistemlerinin tasarımını ve etkin uygulanmasını öğretmek.
3. Gemi iş emniyeti konseptinin geliştirilmesi için gerekli teknikleri öğretmek.
4. Denizcilik endüstrisinde iş sağlığı ve emniyeti uygulamalarına yönelik eğitim ve denetim planlamayı öğretmek.
Dersin Tanımı İş sağlığı ve emniyetinin temel prensipleri; İş sağlığı ve emniyeti standartları; Uluslararası İş Örgütü’nün bakışı ve MLC’2006 konvansiyonu; Tehlike kaynakları sınıflandırma ve belirleme teknikleri; İş kazaları ve meslek hastalıkları; İş kazalarının direkt/endirekt maliyet analizi; İş emniyeti konseptinde risk değerlendirme tekniklerinin kullanımı; Emniyet önlemlerin belirlenmesi ve uygulanması; Gemi ergonomisi ve işyeri tasarımı; Gemi bakım-onarımında iş emniyeti; Gemilerde acil durum planlamaları; Gemilerde iş sağlığı ve emniyeti üzerine eğitim planlama; Gemi iş emniyeti denetim mekanizmasının kurulması; Mevcut ulusal/uluslararası mevzuatlar.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencileri aşağıdaki konularda bilgi, beceri ve yetkinlik kazanırlar;
I. İş sağlığı ve emniyetinin temel prensiplerini anlayabilir.
II. İş sağlığı ve emniyeti yönetim sistemi gereksinimlerini gemi işletmeciliğinde uygulayabilir.
III. Gemi mürettebatının sorumluluk alanlarına göre iş emniyeti analizi gerçekleştirebilir.
IV. Gemi işletimsel seviyede iş sağlığı ve emniyeti uygulamaları ile ilgili eğitim planlayabilir.
V. Gemi platformunda iş sağlığı ve emniyeti ile ilgili süreçlerin etkinliğini izleyebilir.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022