Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / GEO 321 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Özel Ölçme Uygulamaları
İngilizce Special Surveying Applications
Dersin Kodu
GEO 321 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 5
- 1 1 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Reha Metin Alkan
Dersin Amaçları Bu dersin amacı, dersi başarıyla tamamlayan öğrencilerin, geomatik mühendisliğinin temel uygulama alanlarından birisi olan mühendislik yapılarının imalatları süresince ve sonrasında gereksinim duyulan mühendislik ölçmeleri ile yatay ve düşey aplikasyon uygulamalarını ve diğer her türlü kalite ve kontrol ölçmelerini ulusal/uluslararası ölçme standartlarını dikkate alarak yapabilecek hale gelmeleridir.
Dersin Tanımı Bu ders kapsamında öğrencilere;
- Çeşitli mühendislik yapılarında gerçekleştirilen mühendislik ölçmeleri ile yatay ve düşey aplikasyon uygulamaları;
- Mühendislik yapılarının aplikasyon ve kontrol ölçmelerinde ulusal/uluslarası ölçme standartları kapsamında beklenen doğruluklar;
- Bina/Yapı Ölçmeleri;
- Yön Tayini ve Kıble Doğrultusu Aplikasyonu;
- Proje Planlama ve Yönetimi konuları
başta olmak üzere güncel gelişmelere göre ortaya çıkan pek çok mühendislik yapısında bu tür ölçmelerin nasıl yapılacağı aktarılacaktır.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
1. Konum belirleme yöntemlerini kalitesine (doğruluk, presizyon) ve maliyetine (optimize ederek) göre derecelendirir.
2. Yükseklik belirleme yöntemlerini kalitesine (doğruluk, presizyon) ve maliyetine (optimize ederek) göre derecelendirir.
3. Aplikasyon için gerekli yöntem ve araçları amacına yönelik uyarlar.
4. Ulusal ve Uluslararası standartlara (BÖHHBÜY’ye ve ISOTC211) uygun üretimler (koordinat, konum hataları vb. ) için uygun veri platformunu seçer ve kurar.
5. Mühendislik yapılarının inşaatı sonrasında yapılması gereken jeodezik ölçme ve kontrol çalışmalarını (deformasyon izleme/analiz vb) yapar.
6. Arazide Üretim Süreçlerini organize eder (Alet Seçimi, Ölçme Yöntemi Seçimi, Değerlendirme Yöntemi Seçimi, Sonuçların Raporlanması ve Sunumu, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Kurallarıyla).
Önkoşullar GEO 104 MIN DD
veya GEO 104E MIN DD
veya JDF 112 MIN DD
veya JDF 112E MIN DD
veya JDF 182 MIN DD
veya JDF 182E MIN DD
veya GEO 114 MIN DD
veya GEO 114E MIN DD
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023